Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Konfigurējama lēmumu pieņemšanas servisa integrēšana izpildāmos biznesa procesos
Nosaukums angļu valodā Integration of Configurable Decision-making Service into Executable Business Processes
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. sc. ing. Mārīte Kirikova
Anotācija Biznesa process ir strukturēta uzdevumu secība, kas veido specifisku produktu vai servisu pasūtītājam. Modernie IT risinājumi kļūst sarežģītāki, tāpēc standarta biznesa procesu implementācijas iespējas bieži nevar pilnībā apmierināt pasūtītāja biznesa prasības. Biznesa procesa risinājuma integrācija ar ārējiem produktiem dod iespēju nodrošināt nepieciešamo papildus funkcionalitāti. Veiksmīgai biznesa procesa integrācijai ar ārējām sistēmām ir nepieciešama pārdomāta arhitektūra. Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumu lēmumu pieņemšanas loģikas integrēšanai izpildāmajos biznesa procesos. Risinājuma pārbaude tiek veikta, izmantojot e-pakalpojumu izcelšanas piemēru. Risinājuma izstrādei tiek sagatavota trīs-komponentu sistēmas koncepcija un arhitektūra. Pamatojoties uz nodefinētajām biznesa prasībām un kopēja risinājuma arhitektūras, katrs no sistēmas komponentiem tiek izstrādāts atsevišķi. Izstrādāta risinājuma funkcionalitāte un veiktspēja tiek pārbaudīta, veicot dažādus eksperimentus. Pēc rezultātu iegūšanas tiek veikts to analīze un novērtēšana, kā arī autors sniedz sistēmas uzlabošanas priekšlikumus. Maģistra darba apjoms ir 129 lpp., tajā skaitā 3 pamatdaļas, 30 attēli, 36 tabulas, 11 pielikumi un 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi BPMN, Biznesa procesi, Konteksta atpazīšana, Spēju virzīta izstrāde, REST, AngularJS, jBPM, Java
Atslēgas vārdi angļu valodā BPMN, Business Process, Context-Aware, Capability-Driven Development, REST, AngularJS, jBPM, Java
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2015 12:44:14