Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Privātpersonu loma ugunsgrēku un ugunsgrēkos bojāgājušo skaita samazināšanā
Nosaukums angļu valodā The Role of Private Persons in Reducing the Number of Fires and Dead in Fire
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Vaivods
Recenzents J.Ļabis, Mg.iur.
Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Privātpersonu loma ugunsgrēku un ugunsgrēkos bojāgājušo skaita samazināšanā. Diplomprojekta mērķis - izstrādāt priekšlikumus ugunsgrēku skaita un bojā gājušo skaita samazināšanai, pilnveidot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un privātpersonu kopīgi īstenojamos preventīvos pasākumus. Diplomprojekta kontekstā privātpersonas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu ir fiziskas personas, privāto tiesību juridiskas personas un to apvienības. Diplomprojekts sastāv no Analītiskās daļas, Teorētiskās daļas un Praktiskās daļas, Secinājumiem un priekšlikumiem, un pielikumiem. Diplomprojekta apjoms ir 56 lpp. Diplomprojektā ir pētīta un analizēta ugunsgrēku un ugunsgrēkos bojāgājušo statistika no 2009.gada līdz 2013.gadam, analizēti iespējamie ugunsgrēku iemesli. Izmantojot laika rindu metodi prognozēts ugunsgrēku skaits un ugunsgrēkos bojāgājušo skaits laika periodam no 2014.gada janvāra līdz 2016.gada decembrim, pētīti ugunsgrēku bīstamie faktori, kuru iedarbības rezultātā ugunsgrēkos iet bojā cilvēki, veikts cilvēku evakuācijas laika aprēķins ugunsgrēku gadījumiem. Ir izstrādātas Aptaujas anketas un veiktas divas respondentu aptaujas par ugunsdrošību mājoklī un par drošību darba vietā. Ir apkopoti aptauju rezultāti, pētīti apdrošināšanas sabiedrību mājokļu apdrošināšanas piedāvājumi, analizēti mājokļu apdrošināšanas kritēriji, to iespējamā ietekme uz ugunsdrošību. Ir izstrādāti desmit informatīvi/ brīdinoši plakātu paraugi par ugunsdrošību un drošības padomi elektrodrošībā, kur apkopoti pareizas un nepareizas rīcības piemēri saistībā ar negadījumiem un elektrodrošības prasību pārkāpumiem. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi VUGD un privātpersonu kopīgi īstenojamiem bērnu un pieaugušo izglītošanas pasākumiem ugunsdrošības jomā.
Atslēgas vārdi Privātpersonu loma ugunsgrēku un ugunsgrēkos bojāgājušo skaita samazināšanā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Role of Private Persons in Reducing the Number of Fires and Dead in Fire
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2015 15:50:02