Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Būvuzrauga pienākumi un atbildība Latvijā un citur Eiropā"; inženierprojekts "Valsts autoceļa P22 Valka - Rūjiena posma rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Obligations and Responsibilities of Building Supervisor in Latvia and Elsewhere in Europe"; Engineering Design Project "Reconstruction of Valka - Rūjiena Section of the State Road P22"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents M.Bistrova
Anotācija Esmu izvēlējies pētīt būvuzrauga profesijas pienākumus un atbildību. Strādājot šajā nozarē, izveidojies priekšstats par profesiju, kurš, iespējams, atšķiras no sabiedrības un pat būvniecības nozares pārstāvju viedokļa par šo profesiju. Tāpēc vēlējos precizēt būvuzrauga pienākumus un atbildību vairākās šķautnēs likuma šķautnē, pasūtītāja izpildītāja (līguma) šķautnē un prakses šķautnē. Saprast cik veiksmīgi ir veidota Latvijas likumdošana veiksmīgai būvniecības nozarei un cik precīzi tā definē būvuzraudzības būtību, pienākumus un atbildību. Vēlējos saprast, kāpēc tautā bieži vien būvniecības pārstāvji tiek uzlūkoti ar nicinājumu nevis cieņu. Veicot priekš izpēti sapratu, ka Eiropā nav vienots viedoklis par to, kas ir būvuzraugs un kādi ir tā pienākumi. Tāpēc vēlos virspusēji apskatīt būvniecības kontrolējošo iestāžu un darboņu pienākumus un atbildību citur Eiropā. Veidojot darbu, secināju, ka Latvijas likumdošana ir nekonkrēta un tajā nav definēti konkrēti atbildības līmeņi būvniecībā iesaistītajiem. Trūkst vienādas izpratnes par terminiem un būvniecības nozares procesu. Tomēr secinu, ka Latvijas likumdošanas modelis pietuvojas Eiropas attīstīto valstu likumdošanas modelim, kur augstvērtīgu pakalpojumu nodrošina privātais sektors un pakalpojuma kvalitāte tiek iegūta konkurences rezultātā. Nonācu pie atziņas, ka ir nepieciešams garāks būvniecības izglītības process un vairāk prakses, kā arī universitāšu programmās iekļaujama likuma mācība būvniecības speciālistiem. Būvniecības likumdošanas veidošanas process ir dinamisks, mainīgs darbs, kurā jāiesaista nozares speciālisti un profesionāli likuma struktūras veidotāji. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību, braukšanas kvalitāti un komfortu šajā posmā. Būvprojekta risinājums paredz NP9.5 normālprofila pielietošanu, autobusa pieturu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 12485 m. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas Valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienots inženierprojekta izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: Darba kopapjoms 162 lpp; 36 rasējums; 28 tabulas; 10 ilustrācijas; 25 izmantotie literatūras avoti; 5 pielikumi
Atslēgas vārdi Būvuzraudzība būvuzrauga pienākumi būvuzraudzība eiropā
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction supervision, Construction supervision responsibilities, Europe.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2015 09:58:42