Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Patenta brīvā farmācijas uzņēmuma Zentiva International Latvijas filiāles attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Development Strategy of Generic Pharmaceutical Company’s Zentiva International Latvian Branch
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Koliškins
Recenzents A.Dzedons
Anotācija ANOTĀCIJA Šī zinātniskā darba mērķis ir veikt biznesa analīzi un izstrādāt stratēģiskus risinājumus starptautiska patenta brīvo medikamentu ražotāja un izplatītāja Zentiva Latvijas filiāles saimnieciskajai darbībai. Lai izvērtētu potenciālos riskus un iespējas, kas saistīti ar biznesa vidi, kurā uzņēmums veic savu saimniecisko darbību, šajā zinātniskajā darbā tiks veikta biznesa vides analīze. PESTLE metode tiks izmantota kā viena no pamatmetodēm biznesa vides analīzē. Tā apraksta tirgus situāciju, kā arī saimnieciskās darbības vidi, analizējot politiskos, ekonomiskos, sociālos, juridiskos, tehnoloģiskos, ētiskos un demogrāfiskos aspektus. Kā otra metode biznesa vides analīzē tiks izmantots Portera piecu spēku modelis, ar kura palīdzību tiks identificēts nozares ekonomiskais pievilcīgums. Šis zinātniskais darbs ietver arī uzņēmuma iekšējo analīzi. Tās mērķis ir identificēt uzņēmuma stiprās un vājās puses, analizējot uzņēmumam pieejamos resursus un galvenās kompetences, kuras ļauj maksimāli izmantot resursus, kā arī faktorus, kas nodrošina uzņēmuma konkurētspēju. Analīzē apkopotā informācija tiks izmantota, lai izstrādātu optimālu biznesa stratēģiju, kura ļaus uzņēmumam iegūt ilgtermiņa konkurētspējas priekšrocības un uzlabos uzņēmuma sniegumu esošajā biznesa vidē. Analītiskajā daļā iegūtā informācija ļauj izdarīt secinājumus, ka Zentiva Latvijas filiāle nespēj konkurēt ar šī brīža stratēģisko biznesa modeli. Zemākās cenas pozīcija ir pamatnosacījums, lai palielinātu pārdošanas valsts kompensējamo medikamentu segmentā. Tajā pašā laikā bezrecepšu un nekompensēto medikamentu segmentā ir iespējams iegūt augtāku peļņas maržu, izmantojot produktu diferencēšanas stratēģiju. Zentiva bieži nespēj nodrošināt zemāko cenu produktiem, kuri iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, jo ir ierobežota pieņemt lokālus lēmumus, kas saistīti ar produktu cenu izmaiņām, lai izvairītos no zaudējumiem citos Eiropas tirgos saistībā ar Eiropas savienības vienoto cenu politiku kompensējamajiem medikamentiem, kā arī dēļ konkurentu apjomradītiem ietaupījumiem, kas ļauj tiem nodrošināt zemāku produktu cenu. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, autors sniedz rekomendācijas reorganizēt Zentiva kompensējamo medikamentu portfeli, lai palielinātu ienākumus kompensējamo medikamentu segmentā un atbrīvotu resursus. Tajā pašā laikā autors rekomendē fokusēt visus resursus uz bezrecepšu un nekompensējamo medikamentu segmentā un izmantot uzņēmuma labo reputāciju veselības aprūpes speciālistu vidū, lai palielinātu ienākumus un rentabilitāti ilgtermiņā.
Atslēgas vārdi Farmācija, patenta brīvie medikamenti, attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharmaceuticals, generic pharmaceutical products, development strategy
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2015 16:34:05