Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Business Performance Efficiency of the Retail Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs L.Budņiks
Recenzents Mg. oec., doc. J. Mežiels
Anotācija Stingras konkurences un ātri mainīgajā piedāvājuma un pieprasījuma vidē uzņēmumiem ir jāseko gan uzņēmuma iekšējai videi, gan jāplāno stratēģiskie uzdevumi tuvākā un tālākā nākotnē. Stratēģija, kura savlaicīgi piemēroties izmaiņām tirgū. Šī diplomprojekta aktualitāti nosaka arī tas, ka, paaugstinot firmas darbības efektivitāti, palielinās tās konkurētspēja – uzdevums, kura veiksmīgas risināšanas rezultātā firmas sasniegumi esošajā tirgus ekonomikas situācijā ir obligāts nosacījums. Pilnvērtīga uzņēmuma rādītāju analīze ļauj atrast uzņēmuma rezerves, lai paaugstinātu firmas efektivitāti, iekšējo resursu izmantošanu. Kā arī lai savlaicīgi pamanītu faktorus, kuri perspektīvā varētu kaitēt firmas darbībai. Pamatojoties uz firmas datu analīzi, tika izstrādāts pasākumu komplekss firmas darbības efektivitātes paaugstināšanai. Analizējot reklāmas iespējas, darba autore izvēlējās divus raksturīgus kritērijus reklāmas iespēju un alternatīvu izvērtēšanai – izmaksas un reklāmas saprotamība. Reklāmai ir jābūt viegli uztveramai, it sevišķi, ja to ievieto presē. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma iekšējās uzskaites informācija.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Increasing Business Performance Efficiency of the Retail Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2015 11:25:23