Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Grunts - tērauda konstrukciju būvniecības risku analīze"; inženierprojekts "Autoceļa P121 Tukums - Kuldīga rekonstrukcija posmā no 23.40 km līdz 29.90 km"
Nosaukums angļu valodā "Soil - Steel Construction Building Risk Analysis"; Engineering Design Project "Reconstruction of Road P121 Tukums - Kuldīga in Section from 23.40 km to 29.90 km"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Francuzeviča
Recenzents J.Vasips
Anotācija Bakalaura darba daļa izstrādāta ar mērķi apzināt grunts tērauda kosntrukciju būvniecības attīstības perspektīvas un riskus. Mērķa īstenošanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: Iepazīties ar grunts tērauda konstrukcijas teorētisko un vēsturisko pamatu; Analizēt ārvalstu speciālistu eksperimentu un būvniecības pieredzi. Bakalaura darba daļā apskatīti konstrukcijas elementu specifikācija, to izbūves īpatnības un riski. Transporta infrastruktūras projektēšanas laikā ir jāizvērtē grunts- tērauda konstrukcija kā alternatīva dzelzbetona un tērauda būvju aizvietošanā. Inženierprojekta daļa Autoceļa P121 Tukums Kuldīga rekonstrukcija posmā no 23.40km līdz 29.90km izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas valsts standartiem un normatīvajiem aktiem. Rekonstruējamā posma garums ir 6.5 km. Pēc nozīmes projektētais ceļš ir reģionālais autoceļš, kas nodrošina sakarus starp blakus esošo rajonu centriem. Autoceļa P121 kategorija ir AIII. Šajā autoceļa posmā nepieciešams nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu drošības līmeni un autobraucēju komfortu. Projektētais autoceļš pēc rekonstrukcijas pabeigšanas kļūs par nozīmīgu att.īstības pamatu reģiona infrastruktūrai un palīdzēs ietaupīt autotransporta amortizācijas līdzekļus. Tas ne tikai uzlabos satiksmes ērtību, bet arī samazinās ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Darba kopapjoms- 167 lpp; attēli- 42 gab.; tabulas- 11 gab.; izmantotās literatūras avotu skaits 65 gab.
Atslēgas vārdi Grunts- tērauda konstrukcija, caurteka, tunelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Soil- steel construction, pipe,
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2015 22:38:34