Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Business Activity Development Project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Tambovceva
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekta autore: Ilona Āboliņa Diplomprojekta vadītājs: Tatjana Tambovceva, Asoc.prof., Dr.oec. Diplomprojekta temats: Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā ietverti 11 attēli, 48 tabulas, un 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts ietver 28 literatūras avotus. Darbā izmantota vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, periodiskie izdevumi, interneta avoti, statistikas dati, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un norādījumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu un tos ietekmējošo faktoru un risku analīze. Pētījumu rezultātā tiek definētas uzņēmumā eksistējošās problēmas un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai: 1.Uzņēmuma rīcībā esošās transporta vienības dīkstāves novēršanai, 2.Grāmatvedības personāla skaita samazināšanai, 3.Uzņēmuma darbības apjomu palielināšanai.
Atslēgas vārdi efektivitāte, projekts, uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā effectiveness, project, enterprise
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2015 19:59:59