Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Trading Enterprise Profitability Increase"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts studiju programmā uzņēmējdarbība un vadība. Darba nosaukums ir “Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts”, apjoms ir 73 lapas. Darbs satur 25 attēlus, 46 tabulas, 38 formulas, 23 bibliogrāfiskos avotus un 9 pielikumus. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darbs sastāv no 5.daļām, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, dabas un darba aizsardzības daļas, grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir analizēts uzņēmums, veikta finanšu analīze, satādīta SVID analīzes matrica, noteiktas uzņēmuma problēmas un sniegti trīs priekšlikumi problēmas risinājumam. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs ekonomiski pamatoti projekti, ar dažādām metodēm novērtēta ieguldīto investīciju efektivitāte, sastādīts finanšu plāns 2015.gadam. Tiek secināts, ka realizējot projektus uzņēmumam paaugstinās rentabilitāte un tiek ieteikts projektus realizēt. Tehnoloģiskajā daļā ar Vintera aditīvo izlīdzināšanas modeli SPSS vidē ir veikta uzņēmuma neto apgrozījuma prognozēšana. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba riski pēc Somijas 5 baļļu metodes un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns nākamajam gadam.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Trading Enterprise Profitability Increase
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 20:18:27