Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zemnieku saimniecības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Developing Farm Household
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., K.Didenko
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Zemnieku saimniecības attīstības projekts. Darbā tiek pētīta Ventspils novada zemnieku saimniecība Akmeņkalni, kas nodarbojas gan ar augkopību, piena un gaļas lopkopību,gan tirdzniecību un mājražošanu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām- analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Darba analītiskajā daļā raksturota nozare, kurā darbojas uzņēmums, tā vēsture, pamatdarbība, ražotie produkti, organizatoriskā struktūra un personāls, veikta saimnieciskās darbības analīze, tai skaitā SVID analīze. Nobeigumā tiek aprakstītas iespējamās uzņēmuma attīstības iespējas. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta pastāvošo problēmu- darbinieku motivācijas pilnveidošana, mārketinga plāna izstrāde un esošo resursu efektīva izmantošana, - analīze un sniegti priekšlikumi to risināšanai. Daļas beigās veikta visu trīs projektu ekonomiskā efektivitāte. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta uzņēmuma mājas lapa un tās SEO optimizācija, pamatojoties uz projekta aprēķinu daļas izstrādāto priekšlikumu par mājas lapas nepieciešamību. Šajā daļā tiek parādīts, kā vienkārši, bezmaksas izveidot uzņēmuma mājas lapu un veikt tās optimizāciju. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums putnkopības uzsākšanai, kā arī preventīvo pasākumu izstrāde un izmaksu aprēķins, izmantojot Somijas 5 baļļu metodiku. Grafiskajā daļā attēloti dažādi diplomprojekta izstrādes laikā veiktie aprēķini un sasniegtie rezultāti. Diplomprojekts sastāv no 80 lapām, tajā ir ietvertas 36 tabulas, un attēloti 28 attēli, diplomprojektam ir 4 pielikumi un kopā tajā ir izmantoti 40 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Izvirzītais diplomprojekta mērķis ir sasniegts – ir izstrādāts projekts, kā panākt ZS „Akmeņkalni” attīstību.
Atslēgas vārdi Zemnieku saimniecības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Developing Farm Household
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 14:27:52