Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Construction Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., R.Greitāne
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Būvniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darba pētāmais objekts ir AS UPB, kas nodarbojas ar būvniecības, projektēšanas un arhitektūras pakalpojumu sniegšanu Latvijā un ārvalstīs. Darba analītiskajā daļā raksturota būvniecības nozare, kurā darbojas uzņēmums, izstrādāts uzņēmuma raksturojums, analizēta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, veikts saimnieciskās darbības raksturojums un uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums. Analītiskās daļas nobeigumā tiek veikta uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīze un SVID analīze, kas atklāj uzņēmuma iekšējās problēmas un stiprās puses un ārējās vides iespējas un draudus. Daļas nobeigumā sniegti trīs uzņēmuma darbības pilnveidošanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs problēmu risinājumi un aprakstītas uzņēmuma darbības stratēģijas, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību. Projekta aprēķinu daļā tiek apskatītas būvprojektu vadītāju kvalifikācijas celšanas , jaunu klientu piesaistīšanas un debitoru parādu atgūšanas iespējas. Tehnoloģiskā daļā izstrādāta potenciālo klientu un iepirkumu datu bāze, lai parādītu, kā ar mūsdienu tehnoloģiskām iespējām var pilnveidot un uzlabot uzņēmuma darbību. Izstrādātā datu bāze būtu kā pamats jaunu klientu piesaistīšanas projektam. Darba un dabas aizsardzības daļā izstrādāts darba vides risku novērtējums būvprojektu vadītājiem būvobjektos izmantojot Somijas 5 baļļu matricas metodi, sniegti priekšlikumi kā novērst vai samazināt atklātos darba vides riskus un veikts izmaksu aprēķins. Grafiskajā daļā attēloti dažādi diplomprojekta izstrādes laikā patstāvīgi sasniegtie rezultāti un veiktie aprēķini. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 97 lapām, 5 daļām, 37 tabulām, 41 attēla, 12 formulām, diplomprojektam ir 2 pielikumi, darbā ir izmantoti 34 literatūras avoti. Darba izstādes procesā tika izmantoti dažādi ekonomikas literatūras materiāli, interneta resursi, uzņēmuma finanšu un grāmatvedības dokumenti, lekciju konspekti, MK noteikumi un citi normatīvie akti, ASUPB nepublicētā informācija, kā arī konsultācijas ar uzņēmuma un dažādu nozaru ekspertiem. Izvirzītais diplomprojekta mērķis ir sasniegts ir izstrādāts AS UPB darbības pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Business Activity of Construction Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 14:25:55