Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "E-biznesa attīstības modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Modelling E-Business Development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., prof. Irina Voronova
Anotācija Interneta attīstība ir viens no galvenajiem uzņēmējdarbības modeļu izmaiņu katalizatoriem. Šī tehnoloģija atklāj līdz šim neredzētas iespējas uzņēmējiem radīt vērtību cilvēkiem, lietotājiem, kā arī klientiem visā pasaulē, un dod iespēju tehnoloģiskiem iesācējuzņēmumiem (kuri arī tiek saukti par start-up uzņēmumiem) konkurēt ar lielām korporācijām globālajā tirgū, izmantojot optimizētos jaunās paaudzes biznesa modeļus. Taču tas nenozīmē, ka internetā nav konkurences un jebkura radošā vai biznesa ideja var atrast savu ceļu uz veiksmi. Praksē var atrast nejaušus īstermiņa veiksmes stāstus, bet ilgtermiņā savu ceļu var atrast un saglabāt tikai organizācijas, kas labi spējušas saplānot, izprast un izstrādāt sev piemērotāko un turpināt pa to virzīties. Šī plāna pamatā ir uzņēmuma biznesa modelis. Stratēģija, rīcību kartība un kvalitāte arī ir ļoti svarīgas, tomēr plāns izriet no izvēlētā biznesa modeļa. Šajā darbā tiks aprakstīti un izanalizēti: dažādi e-biznesa modeļi un to komponentes, kā šie modeļi tiek realizēti dzīvē un komercializēti, un kā samazināt riskus šo biznesa modeļu realizācijas laikā. Šajā darbā autors definēs biznesa modeļu lomu un nozīmi uzņēmējdarbībā, aprakstīs to veidošanas principus, realizācijas procesus un komercializācijas veidus. Katrs biznesa modelis sastāv no elementiem un saikni starp tiem. Ir svarīgi izanalizēt katru elementu, lai noteiktu vājas puses un attīstītu ilgtspējīgu biznesa modeli. Autors izmantos dažādus modeļus, lai aprakstītu uzņēmējdarbības modeļu veidošanas principus un riska samazināšanas iespējas to realizācijas gaitā. Šie modeļi tiks pielietoti tādu tirgus līderu analīzei kā Google, Facebook, GroupOn un to komercializācijas iespējam, lai pielietotu to iegūto pieredzi jauna uzņēmuma biznesa modeļa izstradāšanā un tā bāzes rādītāju noteikšanai. Kā parādīja Latvijas augstas izaugsmes tehnoloģisko iesacējuzņēmumu tirgus analīze, šī problēma ir aktuāla arī Latvijas uzņēmējiem, jo start-up uzņēmumu pasaules globālās kustības tendences sasniedza arī mūsu valsti. Šo tendenci galvenokārt pierāda vairāku Latvijas start-up uzņēmumu pasaules līmeņa veiksmes stāsti. Maģistra darba pētījuma objekts ir tehnoloģiskie iesacējuzņēmumi. Savukārt, pētījuma priekšmets ir e-biznesa iesacējuzņēmuma biznesa modeļa un tā realizācijas plāna izveidošana. Pētijumam izvirzīta hipotēze balstoties uz e-biznesa attīstības modeļa, iesacējuzņēmumi var noteikt e-biznesa modeļa efektivitāti un pieņemt lēmumu par projekta attīstības sekojošajiem posmiem. Šī maģistra darba mērķis ir izanalizēt e-biznesa modeļu struktūru un bāzes rādītājus, lai samazinātu riskus jaunā e-biznesa modeļa izstrādāšanas un realizācijas procesā. Tika noteikti šādi galvenie uzdevumi, lai sasniegtu noteiktu maģistra darba mērķi: Iznalizēt informācijas tehnoloģiju uzņēmumu ar augstas izaugmses potenciālu (start-up uzņēmumu) biznesa modeļus; Definēt veiksmīgu informācijas tehnoloģiju start-up uzņēmumu svarīgākos biznesa modeļa elementus; Izpētīt informācijas tehnoloģiju start-up uzņēmumu biznesa modeļu komercializācijas veidus; Izpētīt jaunāko metodoloģiju par pārmērīgu investīciju riska samazināšanu infomācijas tehnoloģiju iesacējuzņēmumu ar augstas izaugsmes potenciālu palaišanas procesā; Akopot izpētītās metodoloģijas jaunājā, apvienotajā e-biznesa attistības modelī; Izmantojot analītiskos un teorētiskos materiālus, izstrādāt IT iesācējuzņēmuma jaunā biznesa modeļa koncepciju un tā komercializācijas modeli; Modelēt izstrādātā IT iesācējuzņēmuma biznesa modeļa palaišanas procesu un noteikt tā bāzes rādītājus un efektivitāti. Maģistra darbs satur sekojošās novitātes: divu metodoloģiju apvienošana vienā realizācijas modelī; informācijas tehnoloģiju iesācējuzņēmuma ar augstas izaugsmes potenciālu jaunā e-biznesa modeļa struktūra un realizācijas process. Darba autors piedāvās jaunu vienotu modeli e-biznesa realizācijai, kas palīdzētu ietaupīt resursus un enerģiju svarīgiem, sabiedriski-aktīviem un ambicioziem cilvēkiem -
Atslēgas vārdi E-bizness, modelēšana, internets, m-komercija, attīstības plānošana, biznesa modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā E-business, modeling, internet, m-commerce, development planning, business models
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 13:53:41