Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes drošības līmeņa novērtējums uz valsts galvenajiem autoceļiem Latvijā” („Autoceļa P22 Valka – Rūjiena posma 38,7 – 42,7 km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Traffic Safety Level on the Main State Roads in Latvia” (Reconstruction of Road P22 Valka-Rujiena Section from 38.7km to 42.7km”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Z.Lazda
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojektu tēma ir Satiksmes drošības līmeņa novērtējums uz Valsts galvenajiem autoceļiem Latvijā (Autoceļa P22 posma no km 39,7 42,7 rekonstrukcija). Darbā tiek novērtēts valsts ceļu satiksmes drošības līmenis un veikts ceļa P22 rekonstrukcijas projekts. Ir izvirzīts sekojošs darba mērķis- iegūt satiksmes negadījumu datus un veikt negadījumu analīzi. Rekonstrukcijas projektā apzināt esošā autoceļa trūkumus, apstrādāt tos un projekta ietvaros novērst tos. Lai sasniegtu mērķi ir definēti seši galvenie uzdevumi- iegūt ceļu satiksmes negadījumu datus un apstrādāt tos, veikt drošības līmeņu novērtēšanas metožu izpēti, izvēlēties atbilstošāko. Rekonstrukcijas projektā - apskatīt esošo situāciju uz autoceļa P22, novērtēt trūkumus un projektā tos novērst, izvēlēties un pārbaudīt trīs iespējamos krustojuma variantus pēc Avārijas koeficienta metodes, gala variantu pārbaudīt ar Konfliktpunktu metodi un atbilstoši spēkā esošajiem ceļu projektēšanas dokumentiem izstrādāt ielas rekonstrukcijas projektu. Darba kopapjomā ir ietverti 8 attēli, 18 tabulas, 1 pielikums uz 113 lpp un apskatīti 28 literatūras avoti,. Darbs bez pielikumiem sastāv no 128 lpp.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošības līmeņa novērtējums uz valsts galvenajiem autoceļiem Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Assesment of traffic safety level on main state roads in Latvia
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 13:06:46