Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas iepējas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā The possibilities of increasing of recource exploitation efficiency in the management of appartment houses
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents Iveta Stāmure
Anotācija Maģistra darba Resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā mērķis bija izprast, apkopot analizētos pārvaldīšanas uzņēmuma finanšu resursus, lai varētu precīzāk novērst radušās problēmas un sniegt priekšlikumus uzņēmuma resursu izmantošanas efektivitātes iespēju paaugstināšanai. Darba izstrādes laikā autore atrisināja sekojošus uzdevumus, proti, pirmajā daļā tika izklāstīts par pārvaldīšanas uzņēmumu vispārējais nozares raksturojums, par pamatu ņemot uzņēmumu SIA Rīgas namu pārvaldnieks, uz kā pamata tika izvērtēti un izpētīti šī uzņēmuma budžeta ieņēmumi un izdevumi. Otrajā daļā jau no teorētiskā ieskata tika izklāstīta uz resursiem balstīta nozīme pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu darbībā un tika izanalizēti pieejamie zinātniskās literatūras avoti un tika izanalizēti zinātnieku un praktiķu secinājumi par uzņēmumu apvienošanas ietekmi uz uzņēmumu darbību. Bet praktiskajā jeb 3.daļā tika analizēti finanšu rādītāji laika periodā līdz 2013.gadam, kā arī analizētas un salīdzinātas pētāmā uzņēmuma apvienošanas iespējas, kā variants resursu efektivitātes paaugstināšanai. Iegūtie rezultāti parādīja, ka uzņēmuma SIA Rīgas namu pārvaldnieks apvienošana varētu labvēlīgi ietekmēt uzņēmuma finansu resursus, kas arī ir atspoguļots tā rādītājos, kas tam par pamatu apliecināja arī praktiskā daļā darba autores izstrādātais divu lielu savstarpēji saistītu uzņēmumu teorētiskais pamatojums. Darbs kopumā izklāstīts 111 lappusēs, tajā iekļautas 9 tabulas un 11 attēli. Darbā izmantoti 63 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Resursi, efektivitātes paaugstināšana, dzīvojamo māju pārvaldīšana, B.R.
Atslēgas vārdi angļu valodā Recources, increasing of exploitation efficiency, the management of appartment houses, B.R.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2015 00:17:33