Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Accounting Outsourcing Business Competitiveness Increase"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Anotācija Anotācija Diploma projekts - Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts Autors: 5 RIUO studente Anna Sīkle, Darba vadītājs :Rīgas Tehniskās universitātes pr. docents, Mg.oec. Jānis Mežiels Darbā analizēts: Analītiskā daļa: Uzņēmuma SIA Grāmatvežu palīgs iekšējā vide, SIA Grāmatvežu palīgs apraksts, Uzņēmuma SIA Grāmatvežu palīgs darbinieki, Uzņēmuma struktūra, Uzņēmuma SIA Grāmatvežu palīgs sniegtie pakalpojumi, SIA Grāmatvežu palīgs klientu raksturojums, Uzņēmuma SIA Grāmatvežu palīgs ārējā vide, Nozares raksturojums, Konkurence, Tirgus daļa un konkurenti, Konkurenta SIA Creative Finance izpēte, Konkurenta SIA G&L grāmatvedības birojs izpēte, Konkurenta SIA Grāmatvedības pakalpojumu un konsultāciju birojs izpēte, SIA Grāmatvežu palīgs SVID analīze, SIA Grāmatvežu palīgs ieņēmumu un izdevumu analīze, Problēmas novērtējums SIA Grāmatvežu palīgs. Projekta daļa: Grāmatvedības programmu iegāde, Cenu politikas izveide, Reklāmas pasākumu izstrāde. Darba mērķis: Izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas uzlabošanai. Darba uzdevumi: 1. veikt uzņēmuma SIA Grāmatvežu palīgs’’ darbības aprakstu; 2. raksturot sniegtos pakalpojumu un esošos darbiniekus; 3. veikt saimniecisko un finanšu analīzi; 4. raksturot problēmas SIA Grāmatvežu palīgs; 5. izstrādāt priekšlikumu konkurētspējas uzlabošanai. Diplomprojektā secināts, ka uzņēmums konkurētspējas uzlabošanai ir jāveic inovācijas. Konkurētspējas paaugstināšanai vajadzētu iegādāties gan vienkāršā ieraksta, gan divkāršā ieraksta grāmatvedības programmu. Izstrādāt vienotu cenu politiku uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu reklamēšanai uzņēmums neatvēl nekādus līdzekļus, tāpēc ir grūti piesaistīt jaunu klientus. Investējot konkurētspējas paaugstināšanas projektā uzņēmums gūtu peļņu. Darbs satur:.74 lapas, 21 tabulas, 3 formulas, 13 attēlus
Atslēgas vārdi grāmatvedības ārpakalpojumi, ekonomika, invovāciju projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Accountants external services, economics, innovation projects
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2015 21:44:38