Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Konkurence piena produktu tirgū Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness in the Latvian Dairy Product Market"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I.Andersone
Recenzents Mg.oec., doc. J.Mežiels
Anotācija Konkurence jebkurā tautsaimniecības nozarē, ir būtisks priekšnoteikums efektivitātei, inovācijām, cenu līmenim, izvēles iespējām, patērētāju labklājībai un resursu izvietošanai tautsaimniecībā. Pati par sevi konkurence starp uzņēmumiem ir viens no svarīgākiem konkurētspējas un attīstības virzītājspēkiem. Par darba pētījuma objektu izvēlēta Latvijā strādājošo piena/saldējuma uzņēmumu konkurētspēja un kā pētījuma priekšmets AS "Rīgas piena kombināta" saldējuma departamenta konkurētspējas novērtēšana. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz piena nozares analīzi Latvijā, veikt konkurētspējas salīdzināšanu lielākajiem Latvijā strādājošiem saldējuma ražošanas uzņēmumiem. Maģistra darba autors izvirza sekojošu hipotēzi: Saldējuma nozarē pastāv liela konkurence, lai uzņēmuma produkts būtu pieprasīts tirgū ir nepieciešams ne tikai patērētāju lojalitāte, bet arī uzņēmuma nevainojams darbs ar produkcijas kvalitāti un saldējuma izplatītājiem. Maģistrā darbā autors sniedz ieskatu par Latvijas piena un saldējuma produktu ražošanas nozares vispārējām attīstības tendencēm, kopējo stāvokli un nozares statistikas datiem, analīze piena un saldējuma ražošanas uzņēmumu tirgus daļas un piedāvāto sortimentu, kā arī veic konkurences vides izpēti saldējuma ražošanas uzņēmumiem un analīze AS "Rīgas piena kombināts" uzņēmumu pēc M.Portera modeļa. Darbā tiek apkopota dažādu autora sniegtā informāciju par tēmu konkurence un konkurētspēja, tās būtība, tika petiti konkurētspējas ietekmējoši faktori, kā arī tika izstrādāts saldējuma ražošanas uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanas modelis, uz kura pamatā tika veikta trīs lielāko saldējuma ražošanas uzņēmumu konkurētspējas salīdzināšana pēc trim metodēm: konkurētspējas nodrošināšanas modeļa, analītiskas hierarhijas metodes un prioritāšu izvietošanas metodes. Kā arī tiek raksturots AS "Rīgas piena kombināts" uzņēmums, tā darbības un finanšu radītāji un tika veikta uzņēmuma SVID analīze. Balstoties uz SVID analīzi, pēc ANP metodes, tika izvēlēta labāka stratēģija uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai un tika izstrādāts rīcības plāns stratēģijas īstenošanai.
Atslēgas vārdi Konkurence piena produktu tirgū Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness in the Latvian Dairy Product Market
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.12.2014 20:27:23