Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Zinātniskās pētniecības iestādes darbības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Scientific Research Institution’s Operational Strategy"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,prof. I.Voronova
Anotācija Mūsdienās kvalitātes jēdziens preču un pakalpojumu sfērā ir ieguvis milzīgu lomu sabiedrības uztverē gandrīz jebkurš sabiedrības indivīds, izvēloties saimniecības preci vai pārtikas produktu, iedomājas par tā kvalitātes līmeni. Tomēr tikai retais zin par zinātniskās pakalpojumu nozares uzņēmumu eksistenci, kā par vietu, kur pats pēc savas iniciatīvas varētu kontrolēt savu dzīves kvalitāti. Šo nozari pārstāvošie uzņēmumi pastāv tikai uz tādu klientu rēķina, kuriem savas uzņēmējdarbības ietvaros ir nepieciešams veikt regulārus paraugu izmeklējumus. Tā kā arī mārketinga aktivitāte zinātnisko pakalpojumu nozares uzņēmumos ir zema, autore uzskata, ka šīs nozares uzņēmumi pilnībā neizmanto savas iespējas attīstīties. Izrietot no šī secinājuma, darba autore ir izstrādājusi maģistra darbu Zinātniskās pētniecības iestādes darbības stratēģija, kura mērķis ir ar izstrādātas zinātnisko pakalpojumu uzņēmuma darbības stratēģijas palīdzību uzlabot uzņēmuma finansiālos un laboratoriskās diagnostikas rādītājus, piesaistīt jaunus klientus, popularizēt zinātnisko pakalpojumu nozari sabiedrības acīs, kā arī novērst darba gaitā konstatētās nepilnības šīs nozares darbības ietvaros. Tāpat šī darba ietvaros tiek pierādīts, ka darba autores izstrādātā stratēģija, nedaudz pielāgojot to konkrētam zinātnisko pakalpojumu nozares uzņēmumam, ir veiksmīgi īstenojama arī praksē, tādējādi apstiprinot darbā izvirzīto hipotēzi vai autores izveidotā darbības stratēģija un tajā nospraustie mērķi ir sasniedzami. Kā parauga uzņēmumu, uz kura to pierādīt, autore ir izvēlējusies Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātnisko institūtu BIOR. Līdz ar to tiek parādīta arī izstrādātā maģistra darba praktiskā vērtība. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, maģistra darba būtiskākie uzdevumi ir: 1) analizēt zinātnisko pakalpojumu nozares attīstības tendences Latvijā; 2) izvērtēt uzņēmējdarbības stratēģijas ieviešanas pozitīvos un negatīvos aspektus, apjaušot būtiskākās kļūdas, ko nevar pieļaut pie darbības stratēģijas izveides; 3) balstoties uz SVID analīzi, izveidot darbības stratēģijas modeli jebkuram zinātnisko pakalpojumu uzņēmumam, kā arī izstrādāt pielāgotu darbības stratēģijas modeli Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam BIOR; 4) noteikt izveidoto darbības stratēģiju īstenošanas pasākumus, kā arī izveidot šo pasākumu izpildes procesa algoritmus; 5) veikt izveidotās darbības stratēģijas īstenošanas ekonomisko izvērtējumu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR; 6) balstoties uz ekonomisko izvērtējumu, konstatēt, vai izveidotā darbības stratēģija ir prakstiski pielietojama un vai tajā nospraustie mērķi ir sasniedzami. Maģistra darba pētījuma objekts ir zinātnisko pakalpojumu nozares profesionālās darbības specifika. Savukārt pētījuma priekšmets ir uzņēmuma darbības stratēģija, kuru, balstoties uz nozares īpatnībām un tās attīstības bremzējošiem faktoriem, izstrādā darba autore. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 9 nodaļām un 3 apakšnodaļām, ko kopā veido 102 lapaspuses un papildina 4 pielikumi. Tā sastāvā ietilpst 1 formula, 31 attēls un 8 tabulas. Darba veidošanā ir izmantoti 62 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Darbības stratēģija, zinātniskā pētniecība, zinātniskie pakalpojumi, jaunu klientu piesaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational strategy, scientific research, scientific services, new clients’ attraction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2014 18:08:26