Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Datu kvalitātes nodrošināšana finanšu pakalpojumu jomā"
Nosaukums angļu valodā "Data Quality Assurance in Financial Services Sector"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec.,zin.asist. J.Eriņa
Anotācija Finanšu pakalpojumu nozares uzņēmumi - komercbankas piedāvā finanšu pakalpojumus plašam klientu skaitam un katru dienu apkalpojot klientus un veicot banku iekšējās operācijas, apstrādā lielu datu apjomu. Banku rīcībā esoša informācija par klientiem, produktiem un to izmantošanu, veiktajām operācijām ir labs instruments kā iepazīt savus klientus, noteikt viņu vajadzības, noteikt bankas produktu un pakalpojumus vājās un stiprās puses un veikt nepieciešamas izmaiņas, kuru rezultātā arī banku finanšu rezultāti tiktu uzlaboti. Maģistra darba pētījuma ietvaros ir novērtēta esoša situācija datu kvalitātes jomā un izstrādāti iespējamie risinājumi datu kvalitātes uzlabošanai. Lai to izdarītu tika izvirzīti pētījuma objekts, priekšmets, mērķis un hipotēze. Pētījuma objekts: finanšu pakalpojumi Pētījuma priekšmets: datu kvalitātes nodrošināšana komercbankā. Pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus datu kvalitātes nodrošināšanai komercbankās. Pētījuma hipotēze: finanšu pakalpojumu datu kvalitāte ietekme bankas darbības rezultātus un reputāciju. Tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1) analizēt finanšu pakalpojumu nozari, tās tendences un finanšu rādītājus; 2) klasificēt banku darbību raksturojošus datus; 3) analizēt finanšu pakalpojumu nozarē veiktos reputācijas pētījumu rezultātus; 4) analizēt datu kļūdu veidus un to ietekmi uz finanšu pakalpojumiem; 5) analizēt kvalitātes teorijas un novērtēšanas metodes; 6) veikt bankas klientu aptauju par kvalitātes jautājumiem; 7) izstrādāt priekšlikumus datu kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem bankās; 8) analizēt Swedbank AS darbību, finanšu rādītājus, datu kvalitāti; 9) izstrādāt priekšlikumus datu kvalitātes nodrošināšanai Swedbank AS; 10) veikt secinājumus un priekšlikumus par pētījuma rezultātiem. Analītiskajā daļā tiek apskatīta finanšu pakalpojumu nozare kopumā un tieši komercbanku darbība kā daļa no finanšu pakalpojumu nozares, tās attīstības tendences pēdējo piecu gadu laikā, galveno finanšu rādītāju raksturojums un to izmaiņu novērtējums Lietišķā pētījuma daļā tiek noteikta datu kļūdu ietekme uz finanšu pakalpojumiem, tiek definētās visbiežāk pieļaujamās kļūdas un to ietekme uz banku darbību, ka arī analizēts datu plūsmas un to izmantošanas iespējas bankā. Projekta daļa ir veltīta konkrēti Swedbank AS, tiek raksturota bankas darbība, produkti, klienti, novērtēti finanšu rādītāji, to izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā. Tiek klasificēti datu veidi bankā un novērtēta datu kvalitāte, balstoties uz šo vērtējumu, apskatīti datu kvalitātes nodrošināšanas jautājumi un to ekonomiskie ieguvumi. Maģistra darbā izstrādātos priekšlikumus datu kvalitātes nodrošināšanai varēs izmantot visi finanšu pakalpojumu jomā strādājošie uzņēmumi, izstrādātie priekšlikumi var būt izmantoti kā pasākumu kopums vai kā atsevišķi pasākumi, tie arī var būt pielāgoti katra uzņēmuma individuālajām vajadzībām. Ņemot vērā, ka esoša bankā informācija ir klasificēta kā konfidenciālā, maģistra darbā ir izmantota tikai publiski pieejama informācija.
Atslēgas vārdi kvalitāte, datu kvalitāte, komercbankas
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, data quality, banks
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2014 09:43:26