Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Employee Motivation Improvement Project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs L.Kamola
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta autore ir Kristīne Pauliņa. Diplomprojekta tēma ir Darbinieku motivēšanas pilnveides projekts. Darba zinātniskais vadītājs Prakt. doc., Mg. oec., L. Kamola. Diplomprojekts atspoguļo problēmu, kas saistīta ar darbinieku motivēšanu un palīdz to paaugstināt. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas un nobeiguma. Analītiskajā daļā ir veikta SIA Stockmann pamatdarbības, struktūras un SVID analīze. Izpētīta esošā SIA Stockmann darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēma, veikta tā SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā ir apkopoti darbinieku anketēšanas rezultāti un izstrādāti četri darbinieku motivēšanas pilnveidošanas projekti: algas kategoriju piemaksas individualizēšanas ieviešanai, Mēneša darbinieka titula, svešvalodu apmācības ieviešanas un veselības apdrošināšanas polises piešķiršanas kārtības pilnveides projekti. Tehnoloģiskajā daļā ir parādīts, kā izmantojot programmu Microsoft Excel veic anketēšanas rezultātu apkopošanu, izveidojot tabulas, kuras izmanto tālākai datu analīzei, kā izmantojot Mozello.lv mājaslapu izveido uzņēmuma mājaslapas pilnveides paraugu ar informāciju darbiniekiem. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēts darba drošība pēc Somija 5 ballu sistēmas un izstrādāts preventīvais plāns risku novēršanai vai samazināšanai. Grafiskā daļa sastāv no 17 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātās tabulas un attēli, lai atainotu darbā veikto analīzi un aprēķinus. Nobeigumā darba autore sagatavoja secinājumus par uzņēmumā pastāvošo motivēšanas sistēmu un sniedza priekšlikumus motivēšanas sistēmas pilnveidošanai. Secinājums uzņēmumā ir iespējams pilnveidot esošo motivēšanas sistēmu. Lai uzlabotu darbinieku motivāciju būtu jāsāk ar nemonetāro atalgojuma sistēmu pārskati un pilnveidošanu, kā arī jāindividualizē kritēriji algas kategoriju piemaksu bonusa saņemšanai. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 125 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas, 35 bibliogrāfiskie avoti, darbam pievienoti 20 pielikumi. Atslēgvārdi: motivēšana, vadītājs, tirdzniecības uzņēmums, analīze.
Atslēgas vārdi motivēšana, vadītājs, tirdzniecības uzņēmums, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, manager, trading enterprise, analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 31.12.2014 11:12:00