Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vērtēšana atjaunošanas ietvaros
Nosaukums angļu valodā Valuation of a multi-apartment residential building in the framework of a renovation
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Renāte Muskate
Recenzents Iveta Stāmure
Anotācija Diplomprojekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vērtēšana atjaunošanas ietvaros” ir izstrādāts profesionālā bakalaura grāda iegūšanai latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 71 lappuses, t.sk. 9 attēli, 20 tabulas un 4 formulas un vienādojumi. Diplomprojekta mērķis ir veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošanas stadijā novērtēšanu, apzināt problēmas un īpatnības, ar kurām nākas saskarties, vērtējot šāda tipa objektus. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa 2. Projekta aprēķinu daļa 3. Tehnoloģiskā daļa 4. Dabas un darba aizsardzības daļa Analītiskajā daļā tiek aprakstīta jēdziena “nekustamais īpašums” izpratne Latvijā, apkopota nekustamā īpašuma vērtēšanas nozares attīstība Latvijā, aprakstīti vērtēšanu regulējošie dokumenti. Šīs daļas nobeigumā tiek izpētīts Rīgas dzīvojamais fonds, tā problēmas un attīstības iespējas. Projekta aprēķinu daļā tiek veikts dzudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošanas stadijā vērtējums, nosakot objekta tirgus vērtību un sagaidāmo tirgus vērtību pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas, izmantojot ienākumu pieeju. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīta informācja, kas izmantota projekta aprēķinu daļā. Dabas un darba aizsradzības daļā aprakstīti zaļās būvniecības pamatprincipi. Darba nobeigumā ir formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kas radušies darba izstrādes laikā.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vērtēšana atjaunošanas ietvaros
Atslēgas vārdi angļu valodā Valuation of a multi-apartment residential building in the framework of a renovation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 15:00:50