Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas efektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Increasing Administration Efficiency of Real Estate Tax"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Maģistra darba tēma ir Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas efektivitātes paaugstināšāna. Maģistra darbā tiek pētītas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas process un problēmas, kas rodas, administrējot nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk tekstā NĪN), un tiek piedāvāti iespējamie šo problēmu risinājumi, tādejādi paaugstinot NĪN administrēšanas efektivitāti. Darba mērķis ir izvirzīt priekšlikumus NĪN administrēšanas efektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darbs tiek iedalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek izklāstīts par NĪN administrēšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā, kādi faktori to ietekmē demogrāfiskie, likumdošana. Tiek izanalizēts pēdējo 5 gadu no 2010.gada līdz 2014.gada 1.pusgada ieņēmumi - kā tie ir mainījušies, mainoties NĪN likmei. Izanalizēts, kāda lomā NĪN administrēšana ir Pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas nodaļai un Juridiskās nodaļas Piedziņas sektoram, jo šīs nodaļas ir vistiešākajā sakarā saistītas ar to, lai tiktu pildīti budžeta ieņēmumi. Darba otrajā daļā autore izskata iespējas kā paaugstināt NĪN administrēšanas efektivitāti, noskaidro kādi faktori to ietekmē. Ņemot vērā, ka NĪN administrēšana tiek veikts, balstoties uz likumiem, saistošajiem noteikumiem, tiek izpētīta NĪN administrēšanas tiesiskais regulējums. Nodaļas beigās tiek novērtēta tagadējā Pārvaldes NĪN administrēšanas efektivitāti, un tiek doti ierosinājumi, kā to paaugstināt. Darba trešajā daļā jeb projektu daļā tiek aprakstīts un apskatīts uzņēmums, kurā darba autore strādā Pārvalde, un tās darbība. Vizuāli tiek parādīts, kā ieviest jauno NĪN dzīvojamo māju palīgēku nodokli, gan NĪN administrēšanas sistēma NINO, gan kā likumprojekta ieviešanas gaitā tas notiktu. Tāpat arī sniegti risinājumi, kā samazināt pasta izdevumus, kas saistīti ar NĪN aprēķinu un pārrēķinu paziņošanu maksātāja. Doti konkrēti ierosinājumi un konkrēti uzdevumi, kā palielināt budžeta ieņēmumus, līdz ar to tiktu paaugstināta NĪN administrēšanas efektivitātes paaugstināšana, un daļas beigās tika veikta ekonomiskās efektivitātes novērtējums, kādi ieņēmumi ir sagaidāmi. Nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi, akcentējot svarīgākos jautājumus un apskatītās problēmas. Maģistra darbā ietvertas 6 tabulas, 29 attēli, tai skaitā shēmas un grafiki, 4 formulas, un maģistra darbs sastāv no 85 lpp.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing Administration Efficiency of Real Estate Tax
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 14:57:42