Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Valsts policijas nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecības apkarošanas stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Illicit Alcohol and Cigarette Anti-Trafficking Strategy of State Police"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba temats ir Valsts policijas nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecības apkarošanas stratēģija. Sakarā ar to, ka Latvijā ir aktuāli izplatīta nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecība, kā arī tā grauj Latvijas ekonomisko stāvokli, dēļ kā valsts ik gadu neieņem iespaidīgas naudas summas valsts budžetā, kā rezultātā rodas nepieciešamība izpētīt sīkāk šīs problēmas risināšanas veidus un tās mazināt. Pēc autora domām, šī ir, un paliks aktuāla tēma valstī, jo ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, kā arī citu akcīzes preču nelegālu apriti saistītie likumpārkāpumi un noziedzīgie nodarījumi salīdzinoši ilgu laiku sabiedrībā pastāv kā problēma, kas apdraud ne tikai valsts tautsaimniecības intereses ekonomiskās darbības sfērā, bet arī sabiedrības tikumību, veselības intereses un ietekmē kriminogēno stāvokli sabiedrībā. Nelegālo akcīzes preču, tai skaitā nelikumīgā alkohola un tabakas izstrādājumu, aprites apkarošana, ir viena no Valsts policijas prioritātēm. Šī tēma ir aktuāla arī no praktiskā viedokļa, jo nereti policijas darbinieku rīcībā saskatāma ne tikai tiesiska, bet arī virkne praktiska rakstura problēmu, kuras ir nepieciešams izpētīt sīkāk, lai sniegtu priekšlikumus to novēršanai. Maģistra darba pētījuma objekts: nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecība. Maģistra darba pētījuma priekšmets: nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecības apkarošana. Maģistra darba mērķis: atrast iespējamus nelegāla alkohola un cigarešu tirdzniecības apkarošanas uzlabošanas ceļus un izstrādāt pasākumus šo ceļu pielietošanai. Maģistra darba hipotēze: veicot izmaiņas normatīvajos aktos un samazinot iecirkņa inspektoru slodzi kriminālprocesu izmeklēšanā un veltot vairāk laika profilaksei, kā arī darbam ar iedzīvotājiem apkalpojamā teritorijā, krasi uzlabotos rezultāti cīņā ar nelegālā alkohola un cigarešu apriti, kā arī veicinātu ēnas ekonomikas mazināšanos. Analītiskajā daļā tika analizēti nelegālā alkohola un tabakas izstrādājuma jēdzieni un to izcelsmes avoti, analizēts ēnu ekonomikas līmenis Latvijā, aprakstīti ekonomisko nozieguma būtība un to veicinošie faktori. Lietišķā pētījuma daļā tika pētīta paredzētā atbildība par nelikumīgām darbībām ar nelikumīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, izskatīti veicinošie apstākļi nelegāla alkohola tirdzniecībā, kā arī to negatīva ietekme uz noziedzību, analizēta ēnu ekonomikas un ekonomiskas noziedzības mijiedarbība. Projektu daļā tika izstrādāti preventīvi pasākumi nelegālā alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības samazināšanai.
Atslēgas vārdi nelegālais alkohols, nelikumiga cigarešu tirdzniecība, Valsts policija, apkarošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Illicit alcohol and cigarette, State police, anti-trafficking
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 14:34:03