Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Developing Outsourcing Accounting Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija Maģistra darbā izvirzītais mērķis ir izstrādāt grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma attīstības projektu. Maģistra darba objekts ir grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmums SIA Assistants to Business. Analītiskajā daļā tiek pētīta ārpakalpojumu būtība un rašanās vēsture. Veikta grāmatvedības ārpakalpojumu regulēšanas likumdošanas un normatīvo aktu analīze. Tiek analizēta grāmatvedības ārpakalpojumu nozare. Pēc analīzes autore secināja, ka trīs svarīgākie faktori grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma attīstībai ir darbinieki, kvalitāte, atpazīstamība tirgū. Lietišķajā pētījumu daļā tiek aplūkoti iespējamie mārketinga instrumenti un stratēģiju veidi, ko var piemērot grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem. Tiek izskatīts teorētiskais materiāls par darbinieku motivāciju un motivējošiem faktoriem. Kā arī tiek pētīts teorētiskais materiāls par pakalpojumu kvalitāti. Aprakstītas metodes pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai SERVQUAL metode klientu apmierinātības novērtēšanai, un kvalitātes pašnovērtējums pēc EFQM modeļa, kur tiek aptaujāti darbinieki. Stratēģiju novērtējumam tiek pētīts teorētiskais materiāls par Hierarhiju analīzes metodi un ANP metodi. Projekta daļā tiek sniegts SIA Assistants to Business raksturojums, veikta uzņēmuma SVID analīze un tās faktoru un apakšfaktoru novērtējums pēc Hierarhiju analīzes metodes. Šajā daļā tiek izstrādāta uzņēmuma mārketinga stratēģija, kam par pamatu ir uzņēmuma mājas lapas atjaunošana un pilnveidošana. Motivācijas sistēmas izstrādes vajadzībām, tika veikta darbinieku aptauja. Motivatori, kuri darbiniekiem ir svarīgi, bet ar kuriem tie nav apmierināti, kalpoja par pamatu motivācijas sistēmas modelim. Tiek izstrādāts pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas pasākumu plāns. Lai noskaidrotu pakalpojumu kvalitātes vājās vietas, tika izmantots EFQM modelis, kas ietver darbinieku aptauju, un SERVQUAL metode, kuras ietvaros tiek aptaujāti uzņēmuma klienti. Nobeigumā tiek veikts projektu ekonomiskais novērtējums, kā arī ar ANP metodes palīdzību, stratēģijas tiek salīdzinātas savā starpā, un tiek noteikts, kura no stratēģijām ir prioritāra.
Atslēgas vārdi Grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Developing Outsourcing Accounting Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2014 08:48:18