Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas nodokļu politikas pilnveidošana Eiropas Savienības vidē”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Latvian Tax Policy in the Environment of European Union”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Starptautisku tendenču, kā uzņēmējdarbības globalizācijas ietekmē pieaug konkurence starp valsts nodokļu režīmiem. Latvijai jābūt konkurētspējīgai attiecībā pret citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā ir ceļazīme uz veiksmīgu Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijai ir jāveido uzņēmējdarbību veicinoša vide, jāveicina Eiropas Savienības brīvā kapitāla piesaiste, kā arī jāspēj noturēt emigrējošie iedzīvotāji. Lai to izdarītu, labākais veids ir veidot konkurētspējīgu valsts nodokļu politiku attiecībā pret pārējām Eiropas Savienības valstīm, jāveicina izdevīga sadarbība starp darba devējiem, darba ņēmējiem un investoriem. Maģistra darba tēma: „Latvijas nodokļu politikas pilnveidošana Eiropas Savienības vidē”. Maģistra darbs sastāv no šādām daļām: Ievads, darba pētījuma izklāsts, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā tika veikta vispārēja teorētiska ES nodokļu tendenču analīze, kā arī tika apskatītas galvenās problēmas nodokļu iekasēšanā ES un veikta Latvijas nodokļu aktualitātes analīze, otrajā daļā ir dotas teorētiskās atziņas, kas radušās pētot Latvijas un ES nodokļu sistēmas, ES un Latvijas nodokļu saskaņošanu, konkurenci un nodokļu politiku, ir doti priekšlikumi nodokļu sistēmas pilnveidošanai, trešajā daļā ir doti praktiski priekšlikumi, kā pilnveidot nodokļu sistēmu un tās administrēšanu. Maģistra darba hipotēze: Latvijas nodokļu sistēma nav pietiekami labvēlīga uzņēmējiem, kā arī mazatalgotiem darbiniekiem un rada atšķirīgu no citām Eiropas Savienības valstīm negatīvu fonu uzņēmējdarbības attīstībai un kapitāla piesaistei. Maģistra darba mērķis: atrast un salīdzināt vājas un stipras puses ES un Latvijas nodokļu politikā, izveidot secinājumus un no tiem izstrādāt izrietošas teorētiskas rekomendācijas nodokļu sistēmas pilnveidošanai. Maģistra darba izstrādes gaitā tiek pierādīta maģistra darba hipotēze un sasniegts darba mērķis, darba autore iesaka mainīt Latvijas nodokļu politiku mazinot nodokļu slogu darbaspēkam, lai preču ražošana kļūtu konkurētspējīgāka salīdzinājumā ar pārējam maģistra darbā aplūkotajām valstīm. Maģistra darbā veiktā analīze pamatojas uz LR likumdošanu, zinātnisko literatūru, publiski pieejamiem statistikas datiem, publikācijām un interneta resursiem. Maģistra darbs sastāv no 82 lapaspusēm, tajā ietilpst 6 tabulas un 16 attēli.
Atslēgas vārdi ES, nodokļi slogs, tendences, Latvijas nodokļi politika, saskaņošana
Atslēgas vārdi angļu valodā EU, tax burden, trends, Latvian tax policy, harmonisation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2014 11:52:12