Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmes aprēķina maiņas projekts”
Nosaukums angļu valodā “Annual Vehicles Levy Rates Calculate Conversion Project”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba ideja ir vienlīdzīga transportlīdzekļu nodokļa sloga sadale, izejot no transportlīdzekļu patērētā degvielas apjoma, realizējot to ar degvielas akcīzes nodokļa paaugstināšanu par noteiktām vērtībām. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 15 apakšnodaļām. Darba ievada daļā tika veikta auto tirgus analīze, pēc kuras tika secināts, ka šobrīd transportlīdzekļu tirgum ir augoša tendence, kas tiešā veidā stimulē degvielas patēriņa pieaugumu. Tika analizēti esošie transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa tarifi un akcīzes nodoklis. Izklāsta daļā autors noteica visu transportlīdzekļu degvielas patēriņus, kas faktiski pārsniedz Latvijā realizācijai nodotos apjomus, kas, savukārt, liecina par lielu degvielas kontrabandas esamību. Turpinot aprēķinus, ņemot vērā realizācijai nodotos degvielas apjomus, tika noteiktas degvielas akcīzes nodoklim pievienojamās vērtības, kas uz 2014. gada pēdējā ceturkšņa kopējā degvielas cenu krituma fona, sastādīja degvielas patērētājiem pieņemamus lielumus, pieņemot, ka tiktu atcelts transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis. Noslēguma daļā autors pierādīja darbā izvirzīto hipotēzi, salīdzinot faktiskos ieņēmumus no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa iepriekšējos pārskata periodos ar iespējamajiem ieņēmumiem, kas tiktu iegūti ieviešot darbā noteiktos degvielas akcīzes nodokļus attiecīgajā periodā. Rezultātā, pēc jaunā aprēķina, ieņēmumu apjoms ne tikai nosedza faktiskos, bet arī radīja papildus ieņēmumus valsts budžetā. Nosakot praktiskos nosacījumus nodokļu piemērošanas maiņai, tika noteikti galvenie kontrabandas virzieni Latvijā un piedāvāti to apkarošanas veidi. Darba apjoms ir 81 lapaspuse, tajā ir atspoguļoti 13 attēli un 41 tabulas, izmantoti 27 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Transportlīdzeķļu ekspluatācijas nodoklis, auto nodoklis, akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Operation of the vehicle tax, car tax, excise duty
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2014 10:01:14