Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Business Competitiveness Increase"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Ezera
Recenzents Mg.oec., lekt. L.Budņiks
Anotācija Diplomprojekta autore ir Ināra Putniņa. Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”. Darba zinātniskais vadītājs Prakt. doc. Mg. oec., I. Ezera. Autore ir studējusi: RTU IEVF tālākizglītības nodaļā, studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumu SIA „Oregano” konkurētspējas paaugstināšanai. Analītiskajā daļā ir īsi aprakstīts uzņēmuma raksturojums, veikta vides analīze piedāvāto produktu raksturojums, salīdzinājums ar konkurentiem, lai noteiktu potenciālās iespējas un draudus, SVID analīze un konstatēta problēma, lai spētu izstrādāt atbilstošus projektus tās novēršanai, kā arī uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti – darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas projekts, jaunu kases skeneru iegādes projekts un lojalitātes karšu ieviešanas projekts un izvirzīts atbilstošākais mērķa sasniegšanai. Tehnoloģiskajā daļā tika izveidota piegādātāju datu bāze, kas kalpos kā darba instruments ikdienas darbu ērtākai veikšanai. Datu bāze tika izveidota MS Exel, lai vieglāk būtu strādāt un atlasīt vajadzīgo informāciju par piegādātājiem. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta prasības darba vietas iekārtojumam, darba vides riska faktori un to novērtējums, kā arī darba aizsardzības plāna izstrāde un izmaksas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas, kas sastāv no 16 lpp. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 29 attēli., 31 tabulas, 25 bibliogrāfiskie avoti, darbam pievienoti 3 pielikumi. Atslēgvārdi: konkurētspēja, vadītājs, tirdzniecības uzņēmums, analīze.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, vadītājs, tirdzniecības uzņēmums, analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, manager, trading enterprise, analysis.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2014 08:01:43