Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas loma medikamentu aprites uzraudzībā”
Nosaukums angļu valodā “Customs Role in Monitoring the Movement of Drugs”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma Muitas loma medikamentu aprites uzraudzībā ir aktuāla jo muitas uzdevums ir kontrolēt un novērst medikamentu importā vai eksportā nelegālu medikamentu ievešanu un izvešanu valstī. Diplomdarba pētījuma objekts ir muita loma medikamentu apritē ārpus ražotājvalsts teritorijas. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir medikamentu imports, eksports. Diplomdarba mērķis ir izpētīt muitas lomu medikamentu aprites uzraudzībā. Balstoties uz izvirzīto mērķi, tika noteikti sekojoši darba uzdevumi - raksturot medikamentu tiesisko regulēšanas būtību, izpētīt muitas kontroli medikamentu pārvietošanas procesā, noteikt medikamentu pārvietošanas problēmas un to kvalitātes uzlabošanu uzņēmuma skatījumā, izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Diplomdarbā izmantotas sekojošas pētījumu metodes - monogrāfiskā pētījumu metode, statistiskā pētījumu metode, grafiskā pētījumu metode, loģiski konstruktīvā pētījumu metode. Diplomdarbā izmantota sekojoša literatūras bāze - LR normatīvie akti, muitas darbības literatūras grāmatas, zinātniskie raksti, publikācijas, interneta avoti, CSP datubāze, AS Grindeks uzņēmuma publiskotie materiāli. Darba struktūra sastāv no anotācijas angļu un latviešu valodā, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā darba nodaļā tiek sniegts teorētiskais pamatojums medikamentu tiesiskās regulēšanas būtībai, kur raksturots medikamentu jēdziens un to veidi, apskatīts medikamentu tiesiskais regulējums, valsts institūciju kompetence medikamentu uzraudzībā un kontrolē, kā arī medikamentu pārvietošanas un izplatīšanas pamatnosacījumi, to novērtēšana un uzraudzība. Otrā nodaļa veltīta muitas kontroles medikamentu pārvietošanai, kur raksturota legālo un nelegālo medikamentu aprite, muitas kontroles tiesiskais regulējums, apskatīta muitas kontrole medikamentu apritē ES robežās, kā arī muitas kontrole medikamentu pārvietošanā pāri ES ārējai robežai. Trešajā nodaļā veikts arī praktiskais piemērs - muitas kontrole medikamentu pārvietošanā pāri Latvijas Republikas muitas robežai uz A/S Grindeks piemēra, apskatītas un raksturotas medikamentu pārvietošanas problēmas un to kvalitātes uzlabošana uzņēmuma skatījumā. Nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi. Darbs ir uzrakstīts uz 63 lpp., tas ietver 2 tabulas, 11 attēlus, 37 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi medikamenti, muita, imports, eksports.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords - drugs, customs, import - export.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2014 15:38:35