Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta palīdzības dienesta optimizācijas iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Transit Help Desk Optimization Opportunities”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.) Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma Tranzīta palīdzības dienesta optimizācijas iespēju analīze. Tranzīts Latvijai vienmēr bijis aktuāls ļoti vienkāršu lietu dēļ - izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta uz pasaules kartes un tam sekojošais ekonomiskais pienesums. Valsts ieņēmumi, kas saistīti ar tranzīta pārvadājumiem, ieņem pietiekoši lielu daļu, kuru veido plaša pakalpojumu struktūra: ietverot autopārvadātājus, ostas, dzelzceļu, muitas noliktavas, kuģu aģentu u.c. pakalpojumus. Tieši pie šīs sfēras nepieciešams ilgstošs un konstruktīvs darbs, lai būtu iespējas realizēt šo izdevīgo ģeogrāfisko stāvoklī arī praksē . Mūsdienu tehnoloģijas laikmetā liela nozīme ir informācijas sistēmām, kuras šobrīd spēlē ļoti nozīmīgu lomu arī tranzīta procedūrā. Tranzīta procedūras noformēšana un kontrole pēc iestāšanās Eiropas Savienībā (turpmāk ES) tiek veikta elektroniski muitas datu apstrādes sistēmā EMDAS. Nozīmīga daļu tranzīta politikas ieviešanā ieņem NCTS uzturēšanas un attīstīšanas nodaļa, kas ir Tranzīta un eksporta daļas nodaļa, kura nodarbojas ar elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk EMDAS), uzturēšanas un attīstīšanas jautājumiem. Maģistra darba mērķis - noteikt tranzīta palīdzības dienesta optimizācijas iespējas, kā arī novērtēt EMDAS darbību un nepieciešamos uzlabojumus no klientu puses (vairāk pievēršot uzmanību tranzīta kontroles sistēmas modulim) un pamatojoties uz veikto analīzi izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, noteikti sekojoši uzdevumi: 1. skaidrot tranzīta būtību, mērķus, apskatīt muitas procedūras Tranzīts galvenos piemērošanas noteikumus, 2. izvērtēt tranzīta attīstības tendences salīdzinot apstrādāto tranzīta deklarāciju apjomus ar iepriekšējiem periodiem, 3. apskatīt elektroniskās muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) izveidošanas mērķus un gaitu, 4. apskatīt elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) tranzīta kontroles sistēmas moduli (TKS), tā galvenos uzdevumus un iespējas, 5. apskatīt tranzīta palīdzības dienesta galvenos uzdevumus un raksturot tranzīta palīdzības dienestu, 6. izvērtēt tranzīta kontroles sistēmas darbību salīdzinājumā ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu analogiem, 7. veikt VID tranzīta klientu un muitas amatpersonu aptauju, 8. izvērtēt VID klientu apmierinātību ar elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) un tranzīta kontroles sistēmas moduļa darbību, 9. izvērtēt vienota palīdzības dienesta izveidošanas iespējamība (EKS, IKS, TKS), 10. baltoties uz iegūto informāciju un veikto analīzi izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar tranzīta palīdzības dienesta optimizāciju un pilnveidošanas iespējamību. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta muitas procedūras tranzīts galvenie piemērošanas noteikumus un tiek novērtēta tranzīta attīstības tendences, balstoties uz noformēto deklarāciju apjomiem. Otrajā daļā tiek raksturota elektroniskās muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) un tranzīta kontroles sistēmas moduli (TKS). Maģistra darba trešajā daļa tiek apskatīti tranzīta palīdzības dienesta uzdevumi un tranzīta kontroles sistēmas raksturojošie rādītāji salīdzinājumā ar citā Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ceturtajā daļā tiek veikta autora izveidoto aptauju rezultātu analīze un tiek izvērtēta EMDAS palīdzības dienestu reorganizācijas iespējas. Maģistra darba izklāstam izmantotas 80 lappuses, 1 tabula, 39 attēli un 2 pielikumi, bibliogrāfiskajā sarakstā 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tranzīts, tranzīta palīdzības dienests, tranzīta sistēmas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Transit, transit hekp desk,optimization opportunities of transit system
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2014 11:39:58