Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Importa un eksporta dinamikas izmaiņas saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto embargo”
Nosaukums angļu valodā “Changes of Import and Export Dynamics in Accordance with Russian Federations Embargo”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba autore: Karīna Sisojeva Diplomdarba nosaukums: Importa un eksporta dinamikas izmaiņas saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto embargo Diplomdarba mērķis: Izpētīt importa un eksportadinamiskās izmaiņas saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto embargo, analizēt valsts atbalstu eksporta nozarē strādājošiem uzņēmumiem un preventīvos pasākumus Latvijas eksporta attīstībai. Diplomdarba uzdevumi: 1. Izskatīt starptautiskās tirdzniecības teorijas pamatus. 2. Izpētīt muitas procedūru būtību. 3. Analizēt eksporta un importa ietekmējošos faktorus. 4. Izskatīt Krievijas Federācijas ieviestos ierobežojumus Eiropas Savienības precēm 5. Veikt preču importa un eksporta dinamikas analīzi laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam. 6. Izpētīt kāvalsts atbalsta uzņēmumus eksporta nozarē saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto embargo. 7. Sniegt ieskatu un sagatavot priekšlikumus par preventīvajiem pasākumiem eksporta nozares uzplaukumam. Diplomdarbā izmantotās metodes: 1. Statistiskas salīdzināšana. 2. Grupēšana. 3. Absolūto un relatīvo lielumu aprēķināšana Darba apjoms: 61 lpp., 3 tabulas, 13 attēli un 1 pielikums. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmā nodaļā ir izpētīti starptautiskās tirdzniecības teorijas pamati, muitas procedūru būtība, importa un eksporta ietekmējošie faktori, kā arī Krievijas Federācijas ieviestie ierobežojumi ES precēm. Darba otrajā daļā ir veikta preču importa un eksporta dinamikas analīze. Darba trešajā daļa ir veikts pētījums par valsts sniegto atbalstu uzņēmumiem, kurus visbūtiskāk ietekmējis Krievijas Federācijas noteiktais embargo, kā arī sagatavoti priekšlikumi preventīvajiem pasākumiem eksporta nozares uzplaukumam. Diplomdarba ierobežojumi, saistīti ar lielo importa un eksporta preču grupas klāstu, kuru skaits kopumā ir 99 preču grupas, kas neļauj pilnvērtīgi atspoguļot esošo situāciju importa un eksporta nozarē, kā arī varbūtējām sekām saistībā ar Krievijas noteikto embargo. Līdz ar to diplomdarba ietvaros tiks apskatītas tikai būtiskākās un nozīmīgākās importa un eksporta preču grupas un vispusīgi apskatīti virzieni, kurus visbūtiskāk ietekmējis Krievijas noteiktais embargo.
Atslēgas vārdi noteikto embargo
Atslēgas vārdi angļu valodā Federations Embargo
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2014 10:54:47