Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Strategy for Increasing Business Activity Efficiency of Production Enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Mg.oec. V.Cudečkis
Anotācija Uzņēmumam, kas plāno veiksmīgi darboties un attīstīties tirgū, ir skaidri jāapzinās savas pastāvēšanas mērķi, kā arī to sasniegšanas iespējas. Papildus tam ir jāapzinās, ka mūsdienās uzņēmumu darbības vide ir dinamiska un ātri mainīga, kas noteic to, ka uzņēmumam ir jāsaskaņo mērķu sasniegšanas ceļi ar vidi un jāpielāgo tie vides izmaiņām, ja tādas notiek. Līdz ar to ir iespējams secināt, ka katram uzņēmumam ir svarīgi noteikt savu stratēģiju un īstenot stratēģisko vadīšanu, lai saskaņā ar vidi formulētu uzdevumus, kuri kalpo stratēģiska mērķa sasniegšanai. Apstrādes rūpniecības nozarē sakarā ar eksporta apjomu samazināšanu 2013.gadā, pieaug konkurence. Tā kā pircējiem, izvēloties produktu, ir svarīga gan tā kvalitāte, gan cena, uzņēmumam ir jācenšas uzlabot savas produkcijas kvalitāte ar pēc iespējas zemākām izmaksām. Tas pamato uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas aktualitāti. Maģistra darba objekts ir ražošanas nozares uzņēmums un tā darbības efektivitāte. Darba priekšmets ir ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes novērtēšana. Darba tēma ir „Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģija”. Darba mērķis ir izstrādāt jaunu ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģiju, kas nodrošinātu tā konkurētspēju dotajā tirgū. Darba hipotēze ir sekojošā: izveidotā ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģija sekmē uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanu, kas izpaužas neto apgrozījumā palielināšanā un izmaksu samazināšanā. Darba analītiskajā daļā tiek raksturota un analizēta apstrādes rūpniecības nozare, kā arī ir aprakstīts uzņēmuma efektivitātes jēdziens un ražošanas uzņēmuma efektivitātes faktoru būtība. Darba lietišķā pētījumā daļā ir raksturots stratēģiskās vadīšanas process, kā arī ir veikta rūpniecības nozares uzņēmumu iekšējās un ārējās vides izpēte. Pateicoties analīzei tika konstatētās tādas rūpniecības nozares uzņēmumu problēmas kā vāja produkcijas kvalitāte, nepietiekama atpazīstamība, augsts konkurences līmenis u.c. Balstoties uz konstatētajām problēmām šī darba daļā tika izveidota ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģija, ka arī piedāvātās tās realizācijas shēmas. Darba projekta daļā tika raksturots ražošanas uzņēmums „A”, tā darbības specifika, ka arī analizēta uzņēmuma iekšēja un ārēja vide. Balstoties uz iepriekšējā daļā izveidoto darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģiju, kā arī ņemot vērā uzņēmuma „A” īpatnības, tika modelēta tieši šim uzņēmumam piemērota darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģija. Šajā daļā tika ietverti arī uzņēmuma apakšstratēģiju realizācijas algoritmi, kā arī novērtēta piedāvātas stratēģijas ekonomiskā efektivitāte.
Atslēgas vārdi ražošanas uzņēmums, efektivitāte, stratēģija, algoritms, darbības efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Production enterprise, efficiency, strategy, algorithm, increasing of business activity efficiency
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2014 18:02:25