Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „TIR konvencijas kontroles mehānisma pilnveidošanas iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā “Improvement Opportunities Analysis of TIR Convention Control Mechanism”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.) Mg.oec.
Anotācija Starptautiskajos tranzīta pārvadājumos liela nozīme ir laikam, ko krava pavada ceļā, kā arī dokumentu noformēšanai un izmaksām. Šīs priekšrocības dod unikālā muitas tranzīta sistēma jeb 1975.gada Muitas konvencija par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, izmantojot TIR grāmatiņu (TIR konvencija). TIR sistēmas izmantošana sniedz nenoliedzamas priekšrocības, bet, kā jau jebkuru sistēmu, to nepieciešams pilnveidot. Ir ļoti svarīgi savlaicīgi pielāgot TIR sistēmu, it īpaši kontroles mehānismu, jaunajiem izaicinājumiem, ņemot vērā kontrabandistu izgudrojumus, un padarīt kontroles procedūru drošāku, ka arī pielāgot to mainīgajai transporta un muitas videi. To visu iespējams realizēt jaunas tehnoloģijas izmantošanas dēļ. Šobrīd papīrveida TIR grāmatiņa ir vienīgā saikne starp dažādiem TIR sistēmas dalībniekiem, kuri informācijas apmaiņai izmanto dažādas TIR karnetes daļas un paļaujas uz to, ka karnetes turētājs nosūtīs šo informāciju, tādējādi palielinot krāpšanas risku. TIR procedūru datorizācija un papīrveida grāmatiņas aizstāšana ar elektroniskiem ziņojumiem palielinās TIR sistēmas drošību un ļaus saņemt informāciju par interesējošo grāmatiņu reālajā laikā. Jaunās elektronizētās eTIR sistēmas mērķis ir pilnā apmērā elektronizēt starptautiskās tranzīta autotransporta procedūras un aizvietot muitas papīra dokumentus, apmainot tos pret elektroniskiem ziņojumiem. Pilotprojekts ir radīts kontrabandas/krāpšanas līmeņa un dokumentu noformēšanas laika samazināšanai. Darba autore piedāvā izstrādāt papildu eTIR sistēmas funkciju un apkopot to asociācijas pārvadātāju "melnos sarakstus", kuri bijuši iesaistīti krāpšanā. Izmantojot ziņojumu sūtīšanu reālajā laikā, muitas iestādēm ir jābūt pieejai šim sarakstam. Maģistra darbu veido 3 daļas, 11 nodaļas, 87 lappuses, 4 tabulas, 19 attēli, 39 izmantotie informācijas avoti. Maģistra darba pētījuma objekts ir TIR konvencijas kontroles mehānisma pilnveidošanas iespēju analīze. Maģistra darba pētījuma priekšmeti ir TIR sistēmas pašreizējā kontroles mehānisma analīze un jaunās eTIR sistēmas būtība un to piemērošanas analīze. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt TIR sistēmas kontroles mehānisma pilnveidošanas iespējas, kā arī jaunās eTIR sistēmas iespējas un ieguvumu. Maģistra darba hipotēze: pastāv iespējas pilnveidot TIR konvencijas kontroles mehānismu. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt TIR sistēmas dažāda veida kontroles mehānismus; 2. Izpētīt Konvencijas kontroles mehānisma pilnveidošanas iespējas; 3. Izanalizēt jaunās eTIR sistēmas darbību, tās priekšrocības un nepilnības; 4. Izstrādāt kontroles mehānisma jauninājumu; 5. Izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Maģistra darbā tiek raksturoti teorētiskie jautājumi, kā arī analizēti Latvijas muitas statistikas dati un process, kā jau tiek pilnveidots kontroles mehānisms, kādi elektronizācijas posmi jau ir paveikti, lai modernizētu sistēmu, padarītu to drošāku un pielāgotu mūsdienu prasībām un izaicinājumiem, kā arī analizēts jaunais kopīgais ANO EEK un IRU pilotprojekts, tā saucamais TIR elektronizācijas projekts (eTIR), kādus ieguvumus tas dod un kā darbojas.
Atslēgas vārdi TIR konvencijas kontroles mehānisma pilnveidošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement Opportunities of TIR Convention Control Mechanism
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2014 14:42:11