Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Naftas produktu transporta un glabāšanas efektivitātes paaugstināšana ar elektroapsildīšanas metodes izmantošanu".
Nosaukums angļu valodā "Oil-product transport and storage improvement of the effectiveness and heat process simulation using electric resistance method".
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs A.Žiravecka
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir Naftas produktu transporta un glabāšanas efektivitātes paaugstināšana ar elektroapsildīšanas metodes izmantošanu. Pirmajā darba nodaļā ir aplūkoti transporta un glabāšanas rezervuāra uzsildīšanas paņēmieni un līdzekļi, to darbības principi, parametri, kā arī to priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā ir aprakstītas siltumapmaiņas modelēšanas metodes aizvērtajos transporta un glabāšanas rezervuāros. Darbā ir aplūkoti dažādi siltumapmaiņas procesi, kā arī uzsildāmo produktu reoloģisko īpašību izmaiņas atkarībā no uzsildīšanas veida. Tiek analizēti teorētiskie aprēķini, kas tika veikti otrajā nodaļā, ka arī tie tiek salīdzināti ar reāli iegūtajiem rezultātiem no trešajā daļa. Maģistra darba trešajā daļā tiek praktiski pētīta un aprakstīta eksperimenta realizācija, kas ir saistīts ar tvertnes uzsildīšanu ar elektriskajām lentēm. Tika izstrādāta elektrosildītāja sistēma un tā temperatūras kontrolēšanas paņēmiens. Darba autors izstrādāja rekomendācijas par elektrosildītāju un aprīkojuma izvēli. Ceturtajā daļā tika veikta optimālo parametru noteikšana, kuriem būtu jāpiemīt rezervuāram un transporta cisternai ar sastingušo naftas produktu. Tika veikta siltuma zudumu noteikšana, un optimālo parametru aprēķināšana vienmērīgai un nevienmērīgai apsildīšanai. Maģistra darba ceturtajā nodaļā tika veikta efektīvas siltuma izolācijas izvēle un tika izstrādātas rekomendācijas. Atbilstoši maģistra darbā izvirzītajiem uzdevumiem, tika pētīti elektrouzsildīšanas veidi, siltuma modelēšanas procesi, tika izstrādāta temperatūras kontroles sistēma, kā arī izvēlēti un aprēķināti optimālie parametri uzsildīšanas sistēmai. Maģistra darbā tiek pamatota pētījuma tēmas aktualitāte, norādīta zinātniskā novitāte un darba praktiskā vērtība, formulēti mērķi un uzdevumi, kā arī tika izstrādāts maģistra darba kopējs raksturojums. Darba saturs ir 77 lappuses teksta, tajā 40 attēls, 3 tabulas un 38 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Naftas produkts, elektroapsildīšana, transporta un glabāšanas rezervuārs, temperatūras kontrolēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Oil product, transport and storage tank, electric heating, temperature control
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2014 13:19:22