Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Personnel management improvement project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs S.Gailīte
Recenzents Mg.soc.sci. S.Ķirse
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Boidakova O., Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / Vadītājs: Gailīte S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 78 lpp. Diplomprojekta apjoms: 78 lapas; darbā iekļautas 23 tabulas, 16 attēli un 2 formulas; darbam pievienoti 14 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 26 literatūras avoti, t.sk. profesionāla literatūra personāla vadīšanā, interneta resursi, Džērsijas normatīvie akti, ka arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta personāla vadīšanas procesu analīze BHS uzņēmumā. Teorētiskajā daļā aprakstīti un analizēti personāla vadīšanas teorētiskie aspekti un to salīdzinājums ar reālo situāciju uzņēmumā. Projekta aprēķinu daļā izstradāti trīs projekti personāla vadīšanas pilnveidošanai BHS uzņēmumā: 1. Darbinieku mainības samazināšanas projekts; 2. Darba laika kavējumu samazināšanas projekts; 3. Darbinieku motivēšanas pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel management improvement project
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2014 02:42:47