Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas nodokļu sistēmas ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti”
Nosaukums angļu valodā “The Latvian Tax System Impact on Citizens Quality of Life”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir ,,Latvijas nodokļu sistēmas ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un izanalizēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes raksturojošos rādītājus un Latvijas nodokļus kā būtiskākos iedzīvotāju dzīves kvalitātes ietekmējošos faktorus. Diplomdarba pētījuma objekts ir Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte un tā pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta dzīves kvalitātes jēdziena būtība un tā nozīme cilvēka dzīvē. Šajā nodaļā tiek apskatīta un izanalizēta demogrāfiskā situācija Latvijā un svarīgākie tās rādītāji, kā: iedzīvotāju dzimstība, mirstība un migrācija. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes raksturošanai liela loma ir arī iedzīvotāju nodarbinātībai un bezdarbam. Tāpēc pie šīs nodaļas liela uzmanība tiek pievērsta arī nodarbinātības un bezdarba rādītājiem. Otrajā nodaļā tiek apskatīti, aprakstīti un izanalizēti Latvijas nodokļu sistēmas galvenie iedzīvotāju dzīves kvalitātes ietekmējošākie nodokļi, kā: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un pievienotās vērtības nodoklis. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti aptaujas ,,Nodokļu ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti” rezultāti. Balstoties uz aptaujas iegūtajiem rezultātiem, tiek apskatītas un aprakstītas progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanas iespējas Latvijā. Diplomdarbs sastāv no trim 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, ko kopā veido 86 lapas. Tā sastāvā ietilpst 7 formulas, 16 attēli un 6 tabulas. Diplomdarba izstrādāšanai izmantoti 46 informācijas avoti, tādi kā: mācību grāmatas, akadēmiskā literatūra, LR likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi u.c.
Atslēgas vārdi nodoklu ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā latvian tax impact
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2014 13:14:52