Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma bankrota prognozēšanas modeļu vērtējums”
Nosaukums angļu valodā “The Company’s Bankruptcy Forecasting Models for the Assessment”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Viens no veiksmīgas uzņēmējdarbības priekšnosacījumiem ir uzņēmuma maksātspēja un finanšu resursu pieejamība. Jebkuras komercdarbības rezultāti ir atkarīgi no tā, cik daudz finanšu resursu ir uzņēmuma rīcībā, cik efektīvi tie tiek izmantoti. Rūpes par finanšu resursu un naudas līdzekļu izmantošanu ir katra uzņēmuma galvenais uzdevums. Ir zināms, ka bankrots ir uzņēmuma finanšu krīzes stāvokļa rezultāts, kad nespējai apmierināt kreditoru prasījumus ir pastāvīgs un ilgtermiņa raksturs. Šādos apstākļos īpaša nozīme ir pasākumiem krīzes situācijas novērtēšanai un prognozēšanai, kā arī finanšu stāvokļa uzlabošanai, arī SIA Fristar nav izņēmums. Maģistra darba objekts ir SIA "Fristar". Maģistra darba tēma ir Uzņēmuma bankrota prognozēšanas modeļu vērtējums. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt dažādas bankrota prognozēšanas metodes un pielāgot tās uzņēmuma "Fristar vajadzībām. Darbs sastāv no trīm nodaļām, katra no tām ir veltīta konkrētam jautājumam, kas saistīts ar bankrotu un tā prognozēšanu. Pirmajā nodaļā, pamatojoties uz informāciju no dažādiem literatūras un citiem informācijas avotiem, tiek aprakstīta vārda "bankrots" nozīme, tā veidi un pamatprincipi. Ir aprakstīta bankrotēšanas procedūra saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Otra nodaļa ir veltīta uzņēmuma "Fristar" un tā saimnieciskās darbības raksturojumam. Ka arī aprēķināti un izanalizēti uzņēmuma finanšu darbības rādītāji - rentabilitāte un likviditāte. Finanšu analīzē tiek izmantoti dati par uzņēmuma Fristar darbību periodā no 2008.g. līdz 2013.g. Trešajā nodaļā ar dažādu modeļu palīdzību tiek aprēķināta uzņēmuma maksātnespējas varbūtība. Tiek novērtēti bankrota prognozēšanas modeļi un izstrādāts pielāgots modelis, kas piemērojams uzņēmuma "Fristar" specifikai. Darba noslēgumā ir apkopoti galvenie darba secinājumi un izvirzīti priekšlikumi aplūkoto problēmu risināšanai. Darbā tiek izmantotas ekonomiskās un statistiskās analīzes metodes (salīdzināšana, grupēšana, vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana), kā arī matemātiskās metodes (korelācijas analīze). Darba apjoms ir 82 lapaspuses, darbā ir 17 tabulas, 18 attēli, 22 formulas un 2 pielikumi. Izmantoti 43 literatūras un citi informācijas avoti. Darba izstrādes procesā izmantota vadošo autoru ekonomiskā un zinātniskā literatūra par finanšu darbības analīzes aspektiem uzņēmumos.  
Atslēgas vārdi Uzņēmuma bankrota prognozēšanas modeļu vērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Valuation of the company’s bankruptcy prediction models
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2014 14:04:58