Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Privātpersonu hipotekārās kreditēšanas attīstības tendences Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development Trends of Natural Person Mortgage Loans in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I. Dovladbekova
Recenzents Mg.oec., lektore K. Gorbunova
Anotācija Maģistra darba tēma ir Privātpersonu hipotekārās kreditēšanas attīstības tendences Latvijā. Maģistra darbu izstrādāja Ekonomikas profesionālo studiju programmas studente Jolanta Tūra, darba vadītāja bija profesore I. Dovladbekova. Tēma ir aktuāla, jo hipotekārā kreditēšana ir viens no nozīmīgākajiem kreditēšanas veidiem Latvijā un pasaulē. Šobrīd Latvijā ir aktuālas problēmas ar hipotekāro kreditēšanu, kas saistīts ar, to, ka daudzi kredītņēmēji nespēj pildīt savas saistības un bankām ir jāpārņem īpašumi, kas nespēj segt izsniegto kredītu apjomus. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas hipotekārās kreditēšanas tirgu, tā ietekmi uz Latvijas ekonomiku, kā arī noskaidrot hipotekārās kreditēšanas sistēmas problēmas un attīstības perspektīvas. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti šādi uzdevumi: analizēti hipotekārās kreditēšanas teorētiskie aspekti; analizēta hipotekārās kreditēšanas sistēma Latvijā; ar statistiski apkopotu datu palīdzību tika izpētīti izsniegto hipotekāro kredītu apjomi un to ietekme uz Latvijas ekonomiku; atklātas galvenās problēmas hipotekārās kreditēšanas jomā; ar statistisku datu palīdzību tika analizētas saistību pildīšanas kvalitāte; veikts kvalitatīvs pētījums ekspertu intervijas. Tika secināts, ka galvenās problēmas hipotekārajā kreditēšanā ir Maksātnespējas likuma grozījumi; uzkrājumu veidošanas perioda ilgums pirmajai iemaksai; valsts atbalsta nepieciešamība pirmā mājokļa iegādei jaunajām ģimenēm. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota vispārīga teorētiska informācija, skaidrojot jēdzienu hipotekārā kreditēšanas sistēma un tās veidošanās priekšnosacījumus, aprakstot hipotekārās kreditēšanas būtību, aprakstot Vācijas, Dānijas un ASV pieredzi un praksi hipotekārās kreditēšanas jomā. Otrajā daļā ir izpētīts Latvijas hipotekārās kreditēšanas tirgus, ir aprakstīta nepieciešamā dokumentācija kredīta saņemšanai, ar grafisku attēlu palīdzību atspoguļota izsniegto kredītu dinamika un atmaksas kvalitāte, kā arī dots ieskats normatīvajā regulējumā un uzsvērtas būtiskākās problēmas hipotekārās kreditēšanas jomā. Trešajā daļā būtiskākajām problēmām ir izstrādātas uzlabošanas iespējas. Un ceturtajā daļā ir apkopota intervijas laikā iegūtā informācija. Rezultātā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi hipotekārās kreditēšanas sistēmas uzlabošanas un attīstības veicināšanai. Maģistra darba apjoms ir 88 lpp, tas sastāv no četrām daļām, 13 attēliem un 3 tabulām, ieskaitot pielikumu ar ekspertu intervijas jautājumiem un atbildēm.
Atslēgas vārdi hipotekārais kredīts, hipotekārā kreditēšanas sistēma, kreditēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā mortgage loan, the mortgage lending system, crediting
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2014 22:31:41