Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Mašīnbūves un metālapstrādes nozares produkcijas eksporta attīstības iespējas starptautiskā sadarbībā ar Somiju”
Nosaukums angļu valodā ”Export Development of Product of Engineering and Metalworking Industry in International Cooperation with Finland”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A.Orlovska
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Mašīnbūves un metālapstrādes nozares produkcijas eksporta attīstības iespējas Somijas tirgū maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Rolands Krasmanis. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt pasākumu kopumu mašīnbūves un metālapstrādes nozares produkcijas eksporta veicināšanai Somijas tirgū. Pirmajā nodaļā autors raksturo Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes nozares darbību, tās galvenos rādītājus no 2000. līdz 2013.gadam, ražoto produkciju un tirgus situāciju un novērtē nozares vadošo uzņēmumu rādītājus. Otrajā nodaļā autors analizē Somijas Metālapstrādes apakšnozaru, pēc NACE 2. redakcijas klasifikācijas, C25.1 (metālu konstrukciju ražošana), C25.2 (metāla cisternu rezervuāru un tilpņu ražošana) un C25.7. (galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana) galvenos rādītājus, ražoto produkciju un nozares importa un eksporta rādītājus no 2008. līdz 2012. gadam. Trešajā nodaļā Autors izstrādā anketu ar 10 jautājumiem un ar aptaujas palīdzību noskaidro Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumu pārstāvju domas par nozares un uzņēmuma eksporta situāciju - vai uzņēmumi nodarbojas ar eksportu un vai tie eksportē produkciju uz Somijas tirgu, un kāda, viņuprāt, ir galvenā problēma eksporta attīstībai Somijas tirgū. Kā arī vai šie uzņēmumi piedalās starptautiskajās izstādēs un kāds, viņuprāt, ir iemesls, kura dēļ daudzi uzņēmumi tajās nepiedalās. Autors nosaka 3 galvenās problēmas, kuras saistītas ar uzņēmumu eksporta uzsākšanu Somijas tirgū, nozares izstāžu konceptu un nozares savstarpējās informācijas apriti. Savstarpēji šīs problēmas ir saistītas un ietekmē nozares eksporta tālāku attīstību. Ceturtajā nodaļā autors piedāvā risinājumus plānota un veiksmīga eksporta uzsākšanai Somijas tirgū, izstrādājot rīcības plānu ar 4 etapiem un tajā aprakstot eksporta stratēģijas un plāna izstrādes būtiskākos elementus, kā arī izstrādājot klientu apkalpošanas sistēmu efektīvākam darbam ar ārvalstu klientiem. Maģistra darba pētījumu rezultātā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 79 lpp., kur ir iekļautas 15 tabulas, 40 attēli, 5 pielikumi uz 10 lpp. un 41 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Mašīnbūves un metālapstrādes nozare, eksports, starptautiskās sadarbības formas, Somijas tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā Mechanical engineering and metalworking industry, exports, international cooperation, the Finnish m
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 14:17:06