Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Veselībai nekaitīga vide būvobjektā" ; diplomprojekts "Sporta komplekss Liepājā"
Nosaukums angļu valodā "Healrhy Environment on a Building Site"; Diploma Project "Sports Complex in Liepāja"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents Kārlis Kostjukovs
Anotācija Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: Pētnieciskā daļā: Veselībai nekaitīga vide būvobjektā. Inženierpojekts: Sporta komplekss Liepājā. Pētnieciskā darba ietvaros tika izanālizēta statistikā darbā aizsardzības jomā, būvniecības nozarē salidzinajumā ar citām nozārēm, tika aprākstīts nelaimes gadījuma celoņi un sēkas, darba devēja pienākumi darba aizsardzības jomā veicot būvniecības darbus, ka arī darba aizsardzības plana izstrādāšanas noteikumi. Tika klasificēti un aprakstīti individuālas aizsardzības līdzekļi, galvēnie riska faktori būvniecība un obligātas veselības parbaudes noteikumi. Turklāt tika izreķināti un salidzināti izmaksas uzņēmuma līmeņi sakāra ar nelaimes gadījumu. Inženierprojektā tika uzprojektēts sporta komplekss. Pēc konstruktīvās shēmas ēka vienlaiduma, ar kopējo garumu 48 m un platuma 36 m, kas paredzēta kā karkasa ēka, sastav no montējamām terauda kolonnam ar soli 6m un uz tam balstītām terauda kopnēm. Kolonnas balstās uz stabveida dzelzsbetona pamatus, zem dzelzsbetona sienām lentveida pamati, pamatu izbūves dziļums -0,600, zem pamatu pēdām paredzēta 100mm bieza B7.5 klases betona sagataves kārta. Kopnes kopējais laidums ir 25 metri. Ārsienas veido no TENAX sendvičtipa sienas paneliem 100 mm biezumā, kas stiprināti tieši pie terauda kolonnām. Administratīvā korpusa sienas - dzelzsbetona nesošās sienas, biezumā – 200 mm, starpsienas- reģīpšā Knauf konstrukcijas sienas ar biezumu 200, 150 un 75 mm. Kā nesošā jumta konstrukcija tiek izmantotas terauda nesošā loksne RANN 150. Projektējamais objekts atradīsies Liepājas pilsētā. Celtniecības laukumā vajāg veikt visus nepieciešamus sagatavošanas darbus, zemes darbus ka arī, iekārtot piebraucamus ceļus, ievilkt elektrības padeves liniju, ievilkt ūdensvadu un kanalizāciju. Celtniecības darbus ir paredzēts veikt vasarā. Tika aprēķinātas ēkas nesošās konstrukcijas un pielietots optimālākais konstruktīvais risinājums. Tika izvēlēts ekonomiski pamatots risinājums pēc ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskā aprēķina. Darba apjoms 151 lpp. teksta, 42 attēli, 45 tabulas, 75 literatūras avoti un 12 formāta A1 rasējumi.
Atslēgas vārdi Pētnieciskā daļā: Veselībai nekaitīga vide būvobjektā. Inženierpojekts: Sporta komplekss Liepājā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Das Ingineurprojekt: Bau einer Sportanlage in Liepaja. Forschender Teil: Eine fr die Gesundheit gee
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2014 15:07:27