Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kokmateriālu pārvadājumu procesu optimizācija Latvijas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of Timber Transportation for Latvian Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Dr.math.,prof. V.Jansons
Anotācija Meža nozarē ir liela konkurence, taču ierobežoto resursu ietekmē, tiem nav iespējams realizēt visus noteiktos mērķus un uzdevumus. Tieši tāpēc sekmīgai darbībai kokmateriālu pakalpojumu tirgū ir nepieciešams veidot konkurētspējīgas priekšrocības ar stratēģiskās vadīšanas palīdzību, nosakot un realizējot ekonomiskiem apstākļiem un uzņēmumu mērķiem atbilstošas procesu optimizācijas stratēģijas. Pētījuma objekts ir mežsaimniecības un mežrūpniecības uzņēmums, kas šobrīd ir viens no lielākajiem mežsaimniecības un kokrūpniecības, transporta loģistikas un privāto mežu īpašniekiem Latvijā. Uzņēmuma konfidencialitātes nolūkos ir aizliegts izmantot tā nosaukumu darba ietvaros, līdz ar to tiks izmantots apzīmējums "X". Uzņēmumam "X" pieder vairāki meitas uzņēmumi, kas palīdz nodrošināt pilnīgāku pakalpojumu klāstu, apmierinot gan lielo, gan mazo mežu īpašniekus, piedāvājot pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, kā arī citus ar kokmateriālu realizāciju un pārvadājumiem saistītus pakalpojumus. Pētījuma priekšmets ir kokmateriālu pārvadājumu procesu optimizācija. Darba mērķis ir optimizēt kokmateriālu pārvadājumu procesus, kas paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmuma ieiešanu jaunos tirgos. Darba hipotēze kokmateriālu pārvadājumu procesu optimizācija paaugstina esošo procesu efektivitāti, palielina uzņēmuma ražošanas apjomus un neto peļņu, paaugstina uzņēmuma konkurētspēju, un dod iespēju ieiet jaunos tirgos. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Analītiskajā daļā darba autore veic kokrūpniecības nozares, transportēšanas un realizācijas raksturojumu, atspoguļojot to ar dinamikas rādītājiem. Tiek veikta Eiropas tirgus izpēte un zāģmateriālu pārvadājumu virzienu izvēle, kā arī transportēšanas izmaksu analīze. Pirmās daļas noslēdzošais posms ir mežsaimniecības un mežrūpniecības uzņēmumu darbības efektivitātes problēmu noteikšana, kas ietver konkurētspējīgāko uzņēmumu meža nozarē Latvijā analīzi un esošās stratēģiskās vadīšanas novērtējumu. Lietišķā pētījuma daļā, pēc konkurētspējas analīzes meža nozarē Latvijā un darbības efektivitātes problēmu noteikšanas, tiek noteikti kokmateriālu pārvadājumu procesu optimizācijas stratēģijas virzieni, kuri ir vērsti uz informācijas un kontroles sistēmas uzlabošanu, tirgus daļas palielināšanu, mārketinga kompleksa izstrādi un pārvadājumu virzienu paplašināšanu. Pamatojoties uz noteiktajām problēmām, tiek izveidota mežsaimniecības un mežrūpniecības uzņēmumu optimizācijas stratēģija un tās realizācijas algoritms. Projekta daļā tiek veikta mežsaimniecības un mežrūpniecības uzņēmuma "X" iekšējās un ārējās vides un galveno raksturojošo finanšu rādītāju analīze. Pēc izanalizētajiem rādītājiem, izveidotā uzņēmumu procesu optimizācijas stratēģija tiek pielāgota mežsaimniecības un mežrūpniecības uzņēmuma "X" darbības specifikai. Tiek izveidoti jauni zāģmateriālu sauszemes pārvadājumu maršruti un jaunu stratēģiju ieviešana uzņēmumā "X", kā arī to realizācijas algoritmi. Darba beigās tiek veikti ekonomiskie aprēķini, lai novērtētu kokmateriālu pārvadājumu procesu optimizācijas stratēģijas realizācijas ekonomisko lietderīgumu.
Atslēgas vārdi meža nozare, kokmateriālu transportēšana, stratēģiskās vadīšanas process, transporta loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā forest industry, timber transportation, strategy management process, transport logistics
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 11:41:14