Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starpkultūru barjeru likvidēšanas modelis starptautiskās uzņēmējdarbības vadībā”
Nosaukums angļu valodā ”Model for Eliminating Intercultural Barriers in International Business Management”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs K.Griķe
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Starpkultūru barjeru harmonizācijas modelis starptautiskās uzņēmējdarbības vadībā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi Evita Feldberga. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz vadības teorijas analīzi, vadības prakses izpēti un kultūras ietekmes salīdzinājumu, izstrādāt plaši pielietojamu kultūras atšķirību harmonizācijas modeli. Maģistra darba objekts ir kultūras atšķirību pārvaldība. Maģistra darba priekšmets ir Latvijas un Norvēģijas uzņēmējdarbības kultūras vide. Maģistra darba tēmas aktualitāte balstās uz Latvijas un Norvēģijas starptautisko ekonomisko attiecību pieauguma tendenci, kas liek pievērst papildus uzmanību šo valstu kultūras ietekmei uz savstarpējo sadarbību uzņēmumu vadības līmenī. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā nodaļā autore pēta starptautiskās uzņēmējdarbības tendences un to ietekmi uz atsevišķu valstu kultūrām. Izvērtē vadības teoriju sastāvu, vadības stilus un metožu savstarpējo mijiedarbību starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Šajā nodaļā autore arī izvērtē starptautiskā mērogā plašāk pazīstamos starpkultūru pētījumus un to rezultātus. Otrajā nodaļā ir pētīti Latvijas un Norvēģijas uzņēmējdarbības vides galvenie rādītāji, kas raksturo darba tirgu un procesus tajā. Analizēta valsts ietekme uz uzņēmējdarbības vides procesiem, izmantojot valstu tiesību aktus. Papildus šajā nodaļā ir analizēta un salīdzināta Latvijas un Norvēģijas kultūras ietekme uz uzņēmējdarbības vadības procesiem. Trešās nodaļas ietvaros autore, balstoties uz analītiskajā daļā veikto ekonomisko, sociālo un kultūras salīdzinājumu, izstrādā kultūras atšķirību harmonizācijas modeli, iekļaujot konkrētus instrumentus un metodes Latvijas un Norvēģijas kultūras barjeru harmonizēšanā. Maģistra darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 87 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 33 attēli un 12 tabulas. Kopējais darba apjoms, bez pielikumiem, ir 105 lapas.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbības vadība, starpkultūru barjeras, harmonizācija, organizāciju kultūra
Atslēgas vārdi angļu valodā business management, cross-cultural barriers, harmonization, organization culture
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 10:35:42