Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Valsts ekonomiskās ilgtspējas izvērtēšanas modelis starptautiskās tirdzniecības risku novēršanai”
Nosaukums angļu valodā ”National Economic Sustainability Evaluation Model for Preventing International Trade Risks”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu "Valsts ekonomiskās ilgtspējas izvērtēšanas modelis starptautiskās tirdzniecības risku novēršanai" maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Aleksandrs Krasovskis. Jebkuras valsts darbība, līdzīgi uzņēmējdarbībai, ir apdraudēta ar lejupslīdes stāvokli. Lai izvairītos no šāda stāvokļa, valstij pastāvīgi ir jāattīstās, bet jebkurš ar attīstību saistīts process, ietekmē valsts tirgus un uzņēmējdarbības vides stāvokli. Maģistra darba mērķis ir, izvērtējot Latvijas un Dienvidkorejas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, izstrādāt starptautisko tirgus faktoru izvērtēšanas modeli tirdzniecības risku novēršanai. Darbā tiek apskatīti Latvijas un Dienvidkorejas ilgtspējīgas attīstības plāni un to saistība ar ekonomikas procesiem, uzņēmējdarbības vides izmaiņām abās valstīs un valstu starptautiskie reitingi. Pētījuma rezultātā, tika izstrādāts valsts ekonomiskās ilgtspējas izvērtēšanas modelis, kas palīdz novērtēt valsts ekonomikas un tirgus stāvokli un nodefinēt pamata riskus, ar kuriem var saskarties jebkurš potenciāls ārzemju tirgus dalībnieks. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām teorētiskās, analītiskās un praktiskās pētījuma nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti maģistra darba teorētiskie jautājumi, kas parāda ilgtspējīgu attīstību kopumā, valsts un uzņēmuma ekonomisko ilgtspēju, tirgus un risku būtību un investīciju lomu tirgus un valsts ekonomikas attīstībā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti Latvijas un Dienvidkorejas attīstības plāni un to izpilde, ka arī, tiek definēti aspekti, uz kuru pamata darba autors veic pētījumu. Trešajā nodaļā darba autors pēta Latvijas un Dienvidkorejas ekonomikas stāvokli, uzņēmējdarbības vidi un valstu starptautiskus reitingus, ilgtspējas attīstības plānu realizēšanas aspektā, kā arī tiek definēti pamata riski, ar kuriem var saskarties potenciāls investors. Šajā nodaļā ir izstrādāta maģistra darba novitāte: tirgus risku faktoru izvērtēšanas modelis, kura pamatā ir publiski pieejami dati un kuru varēs izmantot mazo un vidējo uzņēmumu sektors. Maģistra darba apjoms ir 95 lpp., kur ir iekautas 27 tabulas, 29attēli, 4pielikumi uz 10 lpp. un 54bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi tirgus riski, ekonomiskā attīstība, uzņēmējdarbība, investīcijas, starptautiskais tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā market risks, economic development, entrepreneurship, investments, international market.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 23:45:58