Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Kravu pārvadājumu uzņēmumu starptautiskās darbības paplašināšana NVS valstu tirgū”
Nosaukums angļu valodā ”Expanding International Operations of Cargo Carriers in the CIS Countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Kravu pārvadājumu uzņēmumu starptautiskās darbības paplašināšana NVS valstu tirgū maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Marta Veinberga. Pētījuma mērķis ir analizēt kravu pārvadājumu uzņēmumu starptautiskās darbības paplašināšanas iespējas, kā rezultātā izstrādāt modeli stratēģiju izvēlei kravu pārvadātāju uzņēmumu dibināšanai NVS valstīs. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīti starptautiskās tirdzniecības pamatprincipi, aplūkota Latvijas ārējā tirdzniecība ar Eiropas un NVS valstīm, tiek apskatīta globalizācijas ietekme uz starptautisko tirdzniecību, kā arī kravu pārvadājumu reglamentējošā likumdošana. Otrajā daļā tiek aplūkota Latvijas ekonomiskā sadarbība ar dažām no NVS valstīm, pētot statistikas datus. Tiek salīdzināti dažādu Latvijā un Eiropā darbojošos kravu pārvadājumu uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi, kā arī aplūkota NVS valstu enerģētikas nozare kā starptautiskās tirdzniecības instruments. Darba trešajā daļā tiek padziļināti pētīta uzņēmuma dibināšana kādā no NVS valstīm. Tiek definēts ārvalstu uzņēmuma jēdziens Latvijas Republikas likumdošanā, kā arī apskatīti iespējamie uzņēmumu veidi. Izstrādāts modelis tirgus apguves stratēģijas izvēlei uzņēmuma dibināšanai NVS valstīs. Tiek izveidots plāns jauna pakalpojuma ieviešanai un aprakstīts process, kā notiks kravu nogādāšana NVS valstīs un ar to saistītās muitas dokumentu formalitātes. Darba noslēgumā uz pētījumu bāzes pamata izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 99 lpp., kur ir iekļautas 20 tabulas, 11 atteli, 4 pielikumi uz 6 lpp. un 62 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām teorētiskas, divām analītiskajām, praktiskā pētījuma daļas.  
Atslēgas vārdi NVS valstis, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā CIS countries, export
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 20:16:32