Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Euro ieviešanas ieguvumi un izmaksas”
Nosaukums angļu valodā ”Benefits and Costs of Euro Introduction”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A.Auziņa-Emsiņa
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu "Euro ieviešanas ieguvumi un izmaksas" maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana iegūšanai ir izstrādājis studējošais Aleksejs Jermolajevs. 2014. gadā 18 no 28 Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālā valūta bija euro. Lietuvas un Rumānijas valdība plāno ieviest euro attiecīgi 2015. gada 1. janvārī un 2019. gada 1. janvārī, bet pārējo dalībvalstu valdības ne tikai nav noteikušas euro ieviešanas plānotos datumus, bet arī nav pārliecinātas par nepieciešamību pievienoties EMS, tāpēc maģistra darba mērķis ir izvērtēt euro ieviešanas ietekmes nacionālas valūtas vietā pozitīvo novērtējumu, balstoties uz Eiropas Monetāras savienības dalībvalstu tautsaimniecības rādītāju izmaiņām pirms un pēc euro ieviešanās. Teorētiskās informācijas izpētes un grafiskās un ekonometriskās analīzes laikā tika konstatēts, ka galvenie euro ieviešanas ieguvumi ir saistīti ar valsts dziļāko politisko un ekonomisko integrāciju ES, un valsts interešu lobēšanas iespējas palielināšanos ES līmenī, kā arī valsts aizsardzības palielināšanos pret tautsaimniecības satricinājumiem, kas kopumā var tikt uzskatīti kā ģeopolitiskie ieguvumi, savukārt makroekonomiskie ieguvumi ir iespējami, nevis obligāti izpildāmi. Svarīgākas euro ieviešanas izmaksas ir saistītas ar nepieciešamību veikt iemaksas Eiropas stabilizācijas fondā, kas var būtiski pieaugt ES ekonomiskas situācijas pasliktināšanas gadījumā, riska iespējamību, sakarā ar valsts monetāras politikas noteikšanas tiesību nodošanu ECB un īstenotas monetāras politikas neatbilstību noteiktas valsts interesēm. Euro ātrākās ieviešanas pozitīva ietekmē uz IKP izmaiņām, bezdarba līmeņa uzlabošanās un aizdevuma procentu likmju samazinājumu ekonometriskās analīzes laikā netika pierādīta, bet grafiskas analīzes rezultāti, dod iespēju secināt, ka Latvijā un Lietuvā izmantojamais euro ieviešanas efektu sagaidāmais pozitīvais kopapjoma rēķināšanas modelis, kas paredz, ka euro ieviešana stimulēs straujāko tautsaimniecības attīstību, nekā gadījumā, ja euro netiktu ieviesta nacionālās valūtas vietā, nav korekts jeb ir pārspīlēts un idealizēts. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., neieskaitot pielikumus, kur ir iekļautas 55 tabulas, 18 attēli, 74 bibliogrāfiska saraksta vienības un papildus pievienoti 5 pielikumi uz 8 lpp.
Atslēgas vārdi Euro, Eirozona, ietekme, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Euro, Eurozone, Impact, Analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 19:11:02