Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Kravas plūsmas vadīšanas pilnveidošana akcīzes un muitas noliktavās Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ”Improvement of Cargo Flow Management at Excise and Customs Warehouses in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P.Patļins
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Kravas plūsmas vadīšanas pilnveidošana akcīzes un muitas noliktavās Latvijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Diāna Mirovščikova. Alkoholisko dzērienu tranzīta attīstība caur Latviju ir saistīta ne tikai ar valsts ģeogrāfisko izvietojumu, bet, kas nav mazsvarīgi, ar kaimiņvalstu likumdošanas normām akcīzes preču jomā. Tā, piemēram, Krievijas Federācijas, Ukrainas un Baltkrievijas Republikas normatīvie akti nosaka, ka importējamus alkoholiskus dzērienus ir nepieciešams ieviest valstī marķētus ar konkrētas valsts akcīzes markām. Taču kaimiņvalstu likumdošanas normu grozījumi, kas ir saistīti ar alkoholisko dzērienu marķēšanu un to apstrādi, var apdraudēt Latvijas pozīciju alkoholisko dzērienu tranzīta jomā un konkrēti loģistikas segmentu, kurš nodarbojas ar alkoholisko dzērienu uzglabāšanu un apstrādi noliktavās. Tādējādi, apzinoties Latvijas nestabilu pozīciju alkoholisko dzērienu jomā ir nepieciešams to nostiprināt, nodrošinot augstu apkalpošanas līmeni un konkurētspējīgu cenu. Viens no veidiem kā uzlabot pakalpojumu un samazināt cenu ir saistīts ar alkoholisko dzērienu izvietošanas un pārvietošanas specifiku akcīzes preču noliktavā un muitas noliktavā. Maģistra darbā tika veikts pētījums kā akcīzes preču noliktavas fiziska nošķiršana no muitas noliktavas ietekmē alkoholisko dzērienu izkraušanas un iekraušanas darbības, apstrādes laiku noliktavā un kā arī glabāšanu noliktavas telpās. Pētījumā tika secināts, ka ir nepieciešams normatīvajos aktos atļaut apvienot zem vienas teritorijas akcīzes preču noliktavas un muitas noliktavas, kurās tiek uzglabāti alkoholiskie dzērieni. Akcīzes preču noliktavu apvienošana ar muitas noliktavām minimizēs administratīvo slogu komersantam, samazinās alkoholisko dzērienu apstrādes laiku vismaz par 20% un līdz ar to samazināsies izmaksas, kā rezultātā paaugstināsies pakalpojuma konkurētspēja, kas ir būtiski, apzinoties kaimiņvalstu likumdošanas normas akcīzes preču jomā. Apvienotu noliktavu ieviešana palielinās Latvijas konkurētspēju starp Baltijas valstīm alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un apstrādes nozarē. Pastāvošais noliktavu teritoriālais sadalījums uz akcīzes preču noliktavas platību un muitas noliktavas platību ierobežo komersanta kravas izvietošanas iespējas, turpretī noliktavu apvienošana ļaus efektīvāk izmantot noliktavas platību, vienmērīgi aizpildot to. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., kur ir iekļautas 11 tabulas, 15 attēli un 54 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi akcīzes preču noliktava, muitas noliktava, alkoholisko dzērienu pārvietošana
Atslēgas vārdi angļu valodā excise warehouse, customs warehouse, movement of alcoholic beverages
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 12:47:09