Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijā radītās mūzikas īpatsvars radiostacijās un tā ietekme uz valsts mūzikas industriju”
Nosaukums angļu valodā “Proportion of Latvian Music on Radio Stations and Its Impact on Country’s Music Industry”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs M.Šenfelde
Recenzents Dr.oec., docents L.Krilovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir Latvijā radītās mūzikas īpatsvars radiostacijās un tā ietekme uz valsts mūzikas industriju. Darba autore Līva Segliņa, darba vadītāja Dr.oec. Maija Šenfelde, RTU profesore. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfijas saraksta. Maģistra darba tēma tika izvēlēta pamatojoties uz tās aktualitāti - lielākā daļa no 47 Latvijā raidošajām radiostacijām repertuārā izmanto tikai 15 - 20% valstī radītu mūzikas ierakstu. Tā rezultātā pašmāju autoriem un izpildītājiem samazinās iespējas tikt sadzirdētiem un zūd motivācija jaunu darbu radīšanai. Ētera vide kļūst aizvien angliskāka un krieviskāka. Tas ir liels drauds ne tikai Latvijas kultūrai, bet arī valsts identitātei. Darba mērķis ir parādīt Latvijā radītās mūzikas izmantošanas ietekmi uz valsts mūzikas industriju un pamatot tās optimālo īpatsvaru. Lai to sasniegtu, izvirzīti šādi uzdevumi: 1) Izpētīt galvenās institūcijas, kas organizē Latvijas mūzikas industriju; 2) Apkopot pieejamo dažādu valstu informāciju par valstī radītās mūzikas īpatsvaru un tā ietekmi uz konkrētās valsts mūzikas industriju; 3) Izpētīt izstrādātos likuma grozījumu priekšlikumus par valstī radītās mūzikas izmantošanas īpatsvara noteikšanu un izveidot SVID analīzi; 4) Izanalizēt likuma grozījumos paredzēto izmaiņu veikšanas ietekmi uz Latvijas mūzikas industriju. Darba pirmajā daļā apkopota informācija par biedrībām, kuras organizē Latvijas mūzikas industriju. Otrajā daļā veikta likuma grozījumu priekšlikumu Latvijā radītās mūzikas īpatsvara noteikšanai analīze, kā arī izstrādāta SVID analīze. Trešajā daļā analizēta likuma grozījumu priekšlikumu ietekme uz valsts mūzikas industriju. Darba noslēgumā izteikti secinājumi un priekšlikumi Latvijā radītās mūzikas īpatsvara noteikšanai radiostacijās. Darba kopējais apjoms ir 75 lappuses. Tas satur 9 tabulas un 8 attēlus. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 34 avotiem. Pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Latvijas mūzikas industrija, Latvijā radītās mūzikas īpatsvars, radiostacijas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian music industry, the proportion of music created in Latvia
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2014 12:08:17