Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Gaisa kravu pārvadājumu optimizēšana starpniekdarbības uzņēmumos Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ”Air Freight Optimization in Forwarding Companies in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Gaisa kravu pārvadājumu optimizēšana starpniekdarbības uzņēmumos Latvijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegušanai ir izstrādājusi studējoša Marina Ulaščika. Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus gaisa kravu pārvadājumu procesu optimizēšanai starpniekdarbības uzņēmumos Latvijā, izmantojot jaunās, kā arī citās valstīs jau ieviestās informācijas tehnoloģijas un citas darbības. Pētījuma gaitā tiek sīkāk analizēti vairāki gaisa kravu pārvadājumu procesi: informācijas aprite, kravu konsolidācija, multimodālo pārvadājumu organizēšana un kravu izsekošana. Līdz ar to novitāte sastāv no vairākiem elementiem: 1) jauns dokumentu aprites rīks, kas papildinās starpniekdarbības uzņēmumu datorprogrammu sistēmas; 2) automatizēta atgriezeniskā saikne pārvadājuma tiešsaites pasūtījumu formai; 3) jūras-gaisa pakalpojuma ieviešanas iespēja Latvijā; 3) jauna reālā laika gaisa kravu izsekošanas ierīce. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek dots teorētisks apskats par starptautiskiem gaisa kravu pārvadājumiem un starpniekdarbības uzņēmumu darbību gaisa kravu pārvadājumu jomā pasaulē un Latvijā. Otrajā nodaļā tiek pētīta gaisa kravu pārvadājumu organizēšana. Tiek analizēti un novērtēti atsevišķie gaisa kravu pārvadājuma procesi. Tiek izvirzītas ar atsevišķiem gaisa kravu pārvadājuma procesiem saistītas problēmas. Trešajā nodaļā tiek izstrādāti risinājumi izvirzīto problēmu risināšanai, kas ļaus optimizēt gaisa kravu pārvadājumus. Tiek izstrādāti vairāki novitātes elementi, kas dos iespēju samazināt kļūdu skaitu gaisa kravu pārvadājuma organizēšanā, paaugstināt klientu apmierinātības līmeni, starpniekdarbības uzņēmumu servisa kvalitāti un pozitīvi ietekmēt tranzītlaiku un pārvadājuma izmaksas. Tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par veiktā pētījuma rezultātiem un nākotnes darbībām problēmsituāciju uzlabošanā. Maģistra darba apjoms ir 95 lpp., neskaitot pielikumus, kur ir iekļautas 14 tabulas, 42 attēli un 52 bibliogrāfiskā saraksta vienības, kā arī 11 pielikumi uz 16 lpp. Maģistra darbs sastāv no trīm nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi informācijas aprite, gaisa kravu konsolidācija, multimodālie pārvadājumi, kravu izsekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā information circulation, air freight consolidation, multimodal carriages, shipment tracking
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2014 12:52:54