Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Fiskālās pārstāvniecības modeļa piemērošana starptautiskās tirdzniecības veicināšanai”
Nosaukums angļu valodā ”Applying Fiscal Representation Model for Promotion of International Trade”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs D.Solovjovs
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Fiskālās pārstāvniecības modeļa piemērošana starptautiskās tirdzniecības veicināšanai maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Aleksandrs Kotļars. Pētījuma mērķis ir, analizējot Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas starptautiskās ekonomiskās attiecības rūpniecības preču tirdzniecības jomā, identificēt uzņēmumu izmantoto tirdzniecības modeļu pamata problēmas un sniegt ekonomisko pamatojumu fiskālās pārstāvniecības modeļa izmantošanai. Darba pirmajā daļā tiek veikta Eiropas Savienības dalībvalstu un Krievijas Federācijas tirgu analīze, kā arī tiek izskatītas šo valstu starptautiskās ekonomiskās attiecības. Darba otrajā daļā ir veikta rūpniecības nozaru analīze Eiropas Savienībā un Krievijā, īpašu nozīmi pievēršot autobūves nozarēm un tajos strādājošiem uzņēmumiem. Papildus ir sniegts fiskālās pārstāvniecības tirdzniecības modeļa detalizēts apraksts. Darba trešajā daļā ir sniegts ekonomisks pamatojums tirdzniecības modeļa ar ierobežotās fiskālās pārstāvniecības dibināšanu Latvijā izmantošanai. Maģistra darba apjoms ir 86 lpp., kur ir iekļautas 11 tabulas, 23 attēli, 2 pielikumi uz 2 lpp. un 99 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi starptautiskā tirdzniecība, fiskālā pārstāvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā international trade, fiscal representation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2014 13:52:21