Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Balvu pilsētvides reģenerācija
Nosaukums angļu valodā Urban Regeneration of Balvi
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E.Bērziņš
Recenzents Arhitekte S.Barvika
Anotācija Diplomdarbā Balvu pilsētvides reģenerācija tiek apskatīts iespējamais Balvu pilsētas attīstības scenārijs Balvu un Pērkonu ezeru ūdenstelpas kontekstā. Izstrādātais projekts akcentē ūdens resursu izmantošanas potenciālu esošās pilsēttelpas attīstīšanai un jaunu funkcionālo telpu radīšanai. Pilsētvides reģenerācijas iespējas tiek apskatītas vairākos līmeņos: reģionālā, pilsētplānošanas, teritorijas plānošanas un atsevišķu arhitektūras objektu līmenī. Pilsētas un apkārtējo pagastu telpa tiek pārveidota, izveidojot vairākus lokus ap Balvu un Pērkonu ezeriem. Loki sastāv no dažāda rakstura interešu objektiem, kas savā starpā savienoti ar pieejamu krastmalu. Tādējādi tiek veicināta pilsētas iedzīvotāju un viesu interese par krasta telpām un to izmantošanu. Kā galvenais interešu objekts, kas nodrošina apmeklētāju pieplūdumu pilsētai un ezeru lokiem, veidots Sporta un atpūtas centrs projekta ietvaros revitalizētajā bijušā gaļas kombināta teritorijā, savukārt promenādes posms starp pilsētas sabiedrisko centru un Sporta un atpūtas centru veidots kā funkcionāli un telpiski svarīga pilsēttelpa. Nozīmīga projekta daļa tiek veltīta bijušā gaļas kombināta teritorijas integrēšanai mūsdienu pilsētvidē un Sporta un atpūtas centra koncepcijas izstrādei, veidojot to kā daudzfunkcionālu, estētiski augstvērtīgu kompleksu, kas veicina Balvu novada reģionālo konkurētspēju Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 30 lappuses, ieskaitot 31 attēlu un shēmas, izmantoti 9 informācijas avoti. Diplomdarba ietvaros izstrādātas 4 planšetes grafiskā materiāla (840x2000mm) un 2 maketi.
Atslēgas vārdi Balvi pilsētvide reģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Balvi urban regeneration
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2014 08:48:22