Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ogres salas attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Ogre Island
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs D.Kalvāne
Recenzents Docents prakt., arhitekts J.Dripe
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes studentes Santas Elstiņas diplomdarba tēma ir Ogres salas attīstība. Ogres sala šobrīd ir neizmantota, ūdens ieskauta teritorija tuvu pilsētas centram un satiksmes maģistrālei. Diplomdarba mērķis ir sniegt Ogres salas plānojuma, izmantošanas un labiekārtojuma priekšlikumu, kas ļautu salu lietderīgi izmantot rekreācijai un sportam. Projekta izstrādes gaitā veikta esošās pilsētbūvnieciskās situācijas un Ogres plānošanas dokumentu analīze, kā arī plūsmu, ainavas un vietas rakstura izpēte. Projekta rezultātā ir doti priekšlikumi salas funkcionālai un telpiskai attīstībai visā tās teritorijā, uzsverot vietas potenciālu un paredzot aktīvu izmantošanu visa gada garumā. Ogres sala ir plānota kā viena no nozīmīgākajām zaļajām struktūrām pilsētā. Projekta ietvaros ir izstrādāts teritorijas funkcionālais zonējums, jauni savienojumi ar pilsētu un vairāku ēku arhitektoniskais risinājums. Viens no attīstības faktoriem ir dambja labiekārtojums un pieejamu ūdensmalu izmantošana. Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 29 lapaspuses, izmantoti 10 informācijas avoti. Diplomdarba ietvaros izstrādātas 4 planšetes grafiskā materiāla (90x180cm) un 3 maketi.
Atslēgas vārdi Ogres sala, teritorijas attīstība, airēšanas centrs, ūdensmalas
Atslēgas vārdi angļu valodā Ogre Island, development, rowing center, waterfront
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2014 07:43:47