Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzfunkcionāla ēka Rīgas vēsturiskajā centrā
Nosaukums angļu valodā Multifunctional Building in the Historic Center of Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E.Bondars
Recenzents Arhitekts E.Vecumnieks
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes studentes Solveigas Ārentes diplomdarba nosaukums ir Daudzfunkcionāla ēka Rīgas vēsturiskajā centrā. Šī darba mērķis ir piedāvāt zemes gabala Kr. Valdemāra ielā 55 apbūves attīstības vīziju atbilstoši mūsdienu estētiskajām, funkcionālajām un tehniskajām prasībām. Par galveno uzstādījumu ir izvirzīta Rīgas perimetrālās apbūves telpiskās un funkcionālās sistēmas turpināšana, liekot uzsvaru uz mūsdienīgas un iedzīvotajiem draudzīgas pagalma telpas radīšanu. Zemes gabala kopējā platība ir 2769 m2, tajā atrodas viena kultūrvēsturiski vērtīga ēka ar apbūves laukumu 189 m2, kas projektējot jauno apjomu tiek saglabāta. Projektētajā ēkā plānotas dzīvojamās, biroju un veikalu platības, kā arī automašīnu novietne pazemes stāvā. Būtiska projekta daļa ir pagalma labiekārtojuma risinājums. Teritorija iekļaujas jauktas apbūves perimetralās apbūves teritorijā. Tā kā Rīga ir viena no retajām pilsētām Latvijā, kur šobrīd vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums, kā arī ir pieprasījuma pieaugums komercplatībām, tad dzīvojamo un biroju ēku būvniecība ne vien uzlabotu esošo iedzīvotāju dzīves apstākļus, bet arī būtu iedzīvotāju skaita izmaiņu un nekustamā īpašuma darījumu tendencēm atbilstoša. Par aktuālu Rīgas pilsētas attīstības risku var uzskatīt pilsētas teritoriālo izplešanos perifēriju un piepilsētas teritoriju attīstību. Kompakta pilsētas attīstība ir uzsvērta arī Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā. Lai arī kompaktas pilsētas attīstības veidošanā nozīmīga ir pilsētas centrā esošo teritoriāli plašo un šobrīd nepilnīgi izmantoto teritoriju attīstība, tomēr laika griezumā iespējamāka, kā arī esošās vides kvalitātes ietekmējošāka ir kompaktas pilsētas attīstība uz neapbūvēto zemes gabalu rēķina Rīgas vēsturiskā centra perimetrālajā apbūvē. Funkcionālās zonas, telpiskie un apdares risinājumi projektēti sekojot vides kontekstam, cilvēkam atbilstošam vides mērogam, Rīgas vēsturiskā centra tipiskajam funkcionālajam zonējumam viena zemes gabala robežās, insolācijas iespējām, un izrietot no zemes gabala konfigurācijas. Diplomdarbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 31 lpp. ieskaitot 16 attēlus un shēmas, Izmantoti 18 literatūras avoti. Diplomdarba ietvaros izstrādātas 3 planšetes 1 x 2 m un 1 makets mērogā 1:200.
Atslēgas vārdi Rīgas vēsturiskais centrs; Daudzfunkcionāla ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Historic center of Riga; Multi-functional building
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2014 02:08:19