Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Telpiska pamatnes deformācijas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of three - dimensional subsoil deformations"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs K.Bondars
Recenzents J.Marnauza
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Telpiska pamatnes deformāciju analīze". Pētījuma teorētiskajā daļā apskatītas grunts deformāciju lineārās un nelineārās teorijas, analizējot ģeotehnisko datu iegūšanas iespējas un precizitāti, matemātiskos modeļus un sēšanos ietekmējošos faktorus. Detalizēti apskatītas Latvijā spēkā esošo normatīvu prasības sēšanās robežvērtībām un nevienmērīgu deformāciju izraisītās sekas. Pētījuma pirmajā daļā analizēta ēkas trīsdimensiju nelineāra modeļa ietekme uz pamatu deformācijām. Izolēta virszemes modeļa references rezultātu iegūšanai pirmajā aprēķina tika ignorētas grunts deformācijas, un pamatu balstījumam izmantots locīklveida balsts. Otrajā posmā grunts tika modelēta kā nelineārs materiāls ar atšķirīgiem deformāciju rādītājiem katram pamatu tipam. Iegūtie rezultāti pierāda, ka aprēķins bez grunts deformāciju ievērtēšanas neatspoguļo patiesās pamatu slodzes un deformācijas, jo neievērtē nozīmīgu spriegumu pārdalīšanos augstāk esošajās konstrukcijās. Maģistra darba otrajā pētījumā daļā analizēta neviendabīgo ģeotehnisko apstākļu ietekme uz pamatu deformācijām atkarībā no attāluma starp ģeotehniskās izpētes punktiem, kopā apskatot 64 izpētes punktus no 10 būvlaukumiem, aprēķinot 576 dažādu pamatu sēšanos un salīdzinot 1764 pamatu pāru deformāciju atšķirības. Pētījumā apskatīto pamatu pāru vidējā relatīvā deformāciju atšķirība ir 18.2%, un to nepieciešams ievērtēt aprēķinos. Statistikas rādītāji norāda, ka nav tiešas sakarības starp relatīvo deformāciju atšķirību un ģeotehniskās izpētes punktu attālumu. Trešajā pētījuma daļā analizēta lauka izpētes sēšanās metodiku precizitāte, references radītājiem izmantojot datus no iepriekš veiktiem slogošanas testiem. Teorētiskās pamatu deformācijas tika aprēķinātas ar 7 statiskās zondēšanas, 5 standarta penetrācijas pārbaudes, 1 presiometra pārbaudes un 1 plakanā dilatometra metodikām, kopā veicot 7224 sēšanās aprēķinus. Papildus pētījumā tika apskatīta Latvijas būvnormatīvā LBN 207-01 noteiktā sēšanās metodika, elastības moduļa aprēķinam izmantojot statiskās zondēšanas datus. Maģistra darba "Telpiska pamatnes deformāciju analīze" kopējais apjoms ir 114 lappuses, un tas satur 19 tabulas, 88 attēlus, 89 formulas un 50 zinātniski-tehniskās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Seklas iebūves pamatu projektēšana, spriegumu pārdalīšanās, nelineāra modeļa deformācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Shallow foundation design, stress redistribution, nonlinear model deformations
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2014 12:41:14